Pradedamas bendradarbiavimas su Vilniaus Gedimino technikos universitetu

2018-01-18
 
Š. m. sausio 18 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU). Sutartį pasirašė kontoros vadovaujantysis partneris Rolandas Valiūnas ir universiteto rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas. Sutarties pasirašyme taip pat dalyvavo partnerė Dovilė Greblikienė, teisininkas Arnoldas Puodžius bei VGTU Transporto inžinerijos fakulteto dekanas Olegas Prentkovskis, VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto (AGAI) dekanas Justas Nugaras bei prodekanas Linas Gelažanskas. Ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis sudaryta siekiant skatinti savivaldžių transporto priemonių, t.y. bepiločių orlaivių ir savivaldžių automobilių, srities vystymą mūsų šalyje.
 
Pasirašydamas sutartį Rolandas Valiūnas teigė, kad mokslo ir verslo sintezė gali atnešti geriausių rezultatų, todėl sveikina naujuosius partnerius ir tiki, kad tai darnaus ir ilgalaikio bendradarbiavimo pradžia. „Kontoros lyderystė įvairiuose sektoriuose nulėmė siekį stebėti rinką ir jos tendencijas, sekti inovacijas ir dažnu atveju tapti jų dalimi. Šiandien rinkos sąlygas diktuoja technologinės inovacijos, todėl tikiu, kad ši partnerystė bus ne tik abipusiai naudinga, bet turės teigiamos įtakos ir verslui“, – įsitikinęs vadovaujantysis partneris.           
 
Pirmasis žingsnis įteisinant ir apibrėžiant savivaldes transporto priemones mūsų šalyje jau žengtas. „Šių metų pradžioje įsigaliojo naujas įstatymas, kuris reglamentuoja savivaldžius automobilius, tačiau jis priimtas tik jų bandymo tikslais, o iki pilno reglamentavimo dar lieka eilė neišspręstų teisinių klausimų, – pabrėžia „Ellex Valiunas“ partnerė Dovilė Greblikienė. Tikime, kad suvienijus jėgas su transporto sektoriuje vienu stipriausiu Vilniaus Gedimino technikos universitetu pavyks skatinti šio sektoriaus plėtrą, pritraukti naujas investicijas ir inovacijas bei kurti palankią aplinką savivaldžių transporto priemonių sričiai Lietuvoje“.
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius įvardijo abipusio bendradarbiavimo planus: „Advokatų kontora „Ellex Valiunas“ domisi savivaldžių automobilių ir bepiločių orlaivių teisiniu reglamentavimu Lietuvoje ir Europoje. VGTU ši sritis taip pat labai svarbi ir aktuali, nes AGAI planuoja kurti bepiločių orlaivių tyrimų centrą ir bandymų poligoną Kyviškių aerodrome. Taigi, kartu su VGTU AGAI ir TIF, sutarėme su „Ellex Valiunas“  bendradarbiauti siekiant perduoti žinias vieni kitiems, t. y. VGTU atstovai konsultuos bepiločių orlaivių ir savivaldžių automobilių ekspertiniais klausimais, o partneriai padės aiškinantis ir kuriant naująją šių sričių įstatyminę bazę“.
 
Šalys įsipareigojo įvairiomis priemonėmis skatinti bepiločių orlaivių ir savivaldžių automobilių, t.y. savivaldžių transporto priemonių, srities vystymąsi mūsų šalyje bei tobulinti teisinę aplinką, kuri atitiktų naujausias tendencijas, mokslo institucijų ir verslo lūkesčius.