Prasidėjo paskutinysis ketvirtis įmonių įstatų keitimui

 
Pagal Euro įvedimo Lietuvoje įstatymą akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, įsteigtos iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatuose bendrovės įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominaliąją vertę turi išreikšti eurais. Jos tai turi padaryti iki 2016 m. gruodžio 31 dienos.
Svarbu žinoti:
  • Įmonės gali priimti sprendimą pakeisti įstatus tiek eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, tiek neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
  • Visos bendrovės, kurios įstatų nepakeitė eilinio visuotinio susirinkimo metu, dar turi laiko iki 2016 m. gruodžio 31 d. surengti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir jame nuspręsti pakeisti įstatus.
  • Laiku to nepadarius, notarai gali atsisakyti tvirtinti sandorius – tarkime, akcijų pirkimo ir pardavimo sutartį. Bendrovės taip pat negalės padidinti ar sumažinti įstatinio kapitalo, prieš tai nepakeitusios nominalios vertės ir įstatinio kapitalo į eurus.