Prekybos centro nuomotojams precedentinis LAT sprendimas

2018-03-07
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išaiškino, kad Civiliniame kodekse (CK) įtvirtinta nuomininko pirmenybė atnaujinti nuomos sutartį nėra imperatyvi. Sprendimas suformavo teismų praktiką šiuo klausimu.
 
Komercinių objektų, o ypač prekybos centrų, nuomos sutartyse nuomininkai dažnai atsisako pirmenybės teisės atnaujinti nuomos sutartį, kurią numato CK. Tai buvo įprasta rinkos praktika, leidžianti planuoti objekto koncepciją ir srautus. Nepasaistant to, pastaraisiais metais vis dažniau pasitaikydavo atvejų, kai nuomininkai reikalavo likti patalpose bandydami įrodyti, neva net ir esant aiškiam sutartiniam pirmenybės teisės atsisakymui, CK numatyta pirmenybės teisė išlieka. Nebuvo jokios Lietuvos teismų praktikos leidžiančios vienareikšmiškai atremti tokius nuomininkų reikalavimus.
 
Pasak asocijuotosios teisininkės Donatos Montvydaitės, džiugu, kad teismo sprendimas tapo svarbiu lūžio tašku tiek nuomotojų, tiek ir nuomininkų pusėje. „Nuo šiol rinkos dalyviams bus aiškūs keli esminiai momentai. Pirma, nuomininkas pats savaime nėra laikomas silpnesniąja nuomos sutarties šalimi; priešingai, komercinės nuomos atveju yra preziumuojama, kad nuomininkas ir nuomotojas yra savo veiklos profesionalai ir pajėgūs prisiimti savo veiksmų ar neveikimo riziką. Antra, nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti nuomos sutartį nėra imperatyvi, todėl šalys derybų keliu yra laisvos iš anksto susitarti dėl nuomininko nesinaudojimo pirmenybės teise atnaujinti nuomos sutartį. Trečia, nuomotojas turi teisėtą interesą ne tik išlaikyti tvarkingai nuomos sutartį vykdantį nuomininką, bet ir keisti savo veiklos koncepciją bei patalpas naudoti kitais tikslais“, – vardija D. Montvydaitė.
 
Tokios sveiko teismo požiūrio į komercinės nuomos rinką laukė daugelis. LAT parodė, kad sutarties laisvės principas mūsų teisinėje sistemoje nėra tik idėja, ir tai yra dar vienas žingsnis didinat investicinės aplinkos patrauklumą Lietuvoje.