EBRD skolina 25 mln. eurų „SB Modernizavimo fondui 2“ tvariam pastatų renovavimui Vilniuje

„Ellex“ komanda padėjo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (EBRD) suteikti 25 mln. eurų paskolą Šiaulių banko fondui „SB Modernizavimo fondas 2“. Šiaulių banko valdomas „SB Modernizavimo fondas 2“, bendradarbiaudamas su „Swedbank” ir Europos investicijų banku, veikia kaip specializuotas fondas, finansuojantis investicijas į energijos vartojimo efektyvumą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Vilniuje, Lietuvoje.

Renovacija padidins pastatų energinį naudingumą, taip prisidėdama prie išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo. Šia iniciatyva įgyvendinamas vienas iš Vilniaus prioritetų, nurodytų Žaliojo miesto veiksmų plane, kurį miestas rengia dalyvaudamas EBRD Žaliųjų miestų programoje. Vilnius yra pirmasis Baltijos šalių miestas, prisijungęs prie šios programos.

Be to, šie atnaujinimai padės įgyvendinti Lietuvos Vyriausybės tikslą paspartinti gyvenamųjų namų renovacijos tempus ir pagreitinti žaliosios ekonomikos vystymąsi šalyje.

Viso šio proceso metu mūsų klientui padeda „Ellex Valiunas“ komanda, vadovaujama asocijuotosios partnerės Eglės Neverbickienės.

Ekspertai

Person Item Background
Eglė Neverbickienė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva