„Linas Agro Group“ leista įsigyti „Kauno grūdų“ įmonių grupę

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją bendrovei „Linas Agro Group“ įsigyjant po 100 proc. įmonių „TABA Holding“ ir „Kormoprom invest“, 85,9073 proc. „Kauno grūdų“, 87,6078 proc. Vilniaus paukštyno, 91,5467 proc. Kaišiadorių paukštyno ir 79,2463 proc. bendrovės „Zelvė“ akcijų bei įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę.

„Ellex Valiunas“ konkurencijos teisės praktika padėjo klientui „Linas Agro Group“ rengiant pranešimą apie koncentraciją bei gaunant leidimą koncentracijai.

Anot praktikos vadovo, kontoros partnerio Mariaus Juonio, „spėčiau, jog pagal analizės ir nagrinėjimo apimtį tai buvo iki šiol didžiausia, daugiausia įdirbio pareikalavusi koncentracija nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Konkurencijos taryba itin išsamiai analizavo daugybę rinkų ir jų segmentų, atskirais atvejais netgi produkto lygmeniu. Nenuostabu, kad ir pats procesas nebuvo įprasta rutina. Todėl, dėkodamas kolegoms iš kontoros konkurencijos praktikos, taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti ir kolegoms „konkurencininkams“ iš advokatų kontoros „Motieka & Audzevičius“ bei COBALT, su kuriais dirbome kaip viena komanda. Dėkingi esame klientui „Linas Agro Group“ už pasitikėjimą. Taip pat negaliu nepaminėti ir kolegų iš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos. Puikiai suprantu, kad per šį pusmetį jiems teko lygiagrečiai nagrinėti ne vieną sudėtingą koncentraciją. Žinau, kad žmonės institucijoje dirbo savo laisvo laiko sąskaita. Todėl nuoširdus jiems „ačiū“ tiek už sudėtingo proceso suvaldymą, tiek ir sunkų bei pasiaukojantį darbą.

Koncentracijos nagrinėjimo metu nustatyta, jog sandorio šalys neužima pakankamai stiprios padėties atitinkamose rinkose, kad būtų galima jas vertinti kaip dominuojančias. Nors tam tikrose rinkų segmentuose koncentracijos dalyvių pardavimų dalis, palyginti su konkurentais, yra didesnė, tačiau tiek efektyviai veikiančių konkurentų skaičius, tiek jų parduodamų produktų įvairovė yra pakankami, o konkurentai nesusiduria su reikšmingais apribojimais norėdami padidinti savo pardavimus, įskaitant ir naujas produktų kategorijas. Be to, kai kuriose rinkose nemažą konkurencinį spaudimą daro užsienio tiekėjai.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Linas Agro Group“ yra kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė. Grupę sudaro ūkio subjektai, vystantys žemės ūkio ir maisto pramonės veiklą, kurios pagrindinės sritys yra šios: paukštininkystė (vienadienių viščiukų perinimas ir didmeninė prekyba, mėsinių viščiukų auginimas, mėsinių  broilerių pirkimas, skerdimas, perdirbimas, produktų gamyba ir prekyba, grūdininkystė (pasėlių auginimas, supirkimas ir pardavimas), grūdų elevatorių paslaugos, prekyba sėklomis, trąšomis ir kitais žemės ūkio produktais, žaliavomis, skirtomis pašarų gamybai, paruoštais pašarais gyvuliams, taip pat žemės ūkio technikos tiekimas žemdirbiams, mėsinių galvijų auginimas, pienininkystė, biokuro gamyba ir prekyba ir kt.

Bendrovės „TABA Holding“, „Kauno grūdai“, Vilniaus paukštynas, Kaišiadorių paukštynas, „Kormoprom invest“ ir „Zelvė“ užsiima miltų ir jų produktų prekyba, paukštininkyste (tėvinių pulkų auginimu, vienadienių viščiukų perinimu ir didmenine prekyba, mėsinių viščiukų auginimu, mėsinių broilerių pirkimu, skerdimu, perdirbimu, produktų gamyba ir prekyba), taip pat grūdininkyste (pasėlių supirkimu ir pardavimu), greitai paruošiamų produktų gamyba ir prekyba, augalininkystės apsaugos priemonių, kombinuotųjų pašarų ir premiksų prekyba bei kt.

Ekspertai

Person Item Background
Ilona Jančiauskaitė
Ilona Jančiauskaitė
Ekspertė / Lietuva
Person Item Background
Marius Juonys
Marius Juonys
Partneris / Lietuva