Nepagrįstai padidintas mokestis už apleistą NT: kliento sėkmės istorija

„Ellex Valiunas“ Nekilnojamojo turto (NT) ir aplinkosaugos praktikos teisininkai apgynė kliento interesus byloje dėl nepagrįsto Nekilnojamojo turto mokesčio tarifo taikymo. Kliento turimas nekilnojamasis turtas buvo nepagrįstai įtrauktas į vienos savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašą. Dėl pastarosios priežasties kliento nekilnojamojo turto atžvilgiu buvo taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Dėl palankaus teismo sprendimo klientui savivaldybė turės taikyti tris kartus mažesnį NT mokestį.

Atstovaudami klientui kontoros teisininkai kvestionavo vietos savivaldos lygmeniu vykdomą padidinto nekilnojamojo turto mokesčio tarifo taikymo praktiką (susiklosčiusią iš esmės analogiškai ir daugelyje savivaldybių), kai savivaldybės taryba nustato kriterijus, pagal kuriuos vertinama, ar nekilnojamas turtas yra apleistas ar neprižiūrimas, nors tokie kriterijai neatitiko aukštesnę teisinę galią turinčių Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme (NTMĮ) įtvirtintų reikalavimų.

Lietuvos vyriausias administracinis teismas (LVAT), patenkinęs kliento apeliacinį skundą, suformavo ypač aktualią ir reikšmingą teisės aiškinimo taisyklę: išaiškinta, kad nors savivaldybės taryba turi tam tikrą diskreciją nustatydama nekilnojamojo turto mokesčių tarifus, tačiau tam, kad nekilnojamasis turtas galėtų būti įtrauktas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą, dėl ko tokia turtui būtų taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, savivaldybės taryba negali nepaisyti tų sąlygų, kurios jau nustatytos NTMĮ, t.y.:

  • nekilnojamojo turto keliamas pavojus jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai;
  • nekilnojamas turtas per viešojo administravimo subjekto nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas.

LVAT suformuota teisės aiškinimo taisyklė padėjo tašką ginčytinose situacijose, kad vien nekilnojamojo turto apleidimas pats savaime dar nesudaro pagrindo taikyti padidintą nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, jei nėra tenkinamos abi aukščiau nurodytos sąlygas. Kontoros teisininkai mano, kad LVAT precedentas sukurs didesnį teisinį tikrumą nekilnojamojo turto savininkams, turintiems apleisto, tačiau pavojaus žmonėms nekeliančio nekilnojamojo turto ir tuo pačiu leis suvaldyti iki šiol kai kuriuose savivaldybėse toleruotą ydingą padindinto nekilnojamojo turto mokesčio taikymo praktiką.

Klientą konsultavo Nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos praktikos vadovas Audrius Petkevičius ir asocijuotasis teisininkas Dominykas Užkurnys.

 

Ekspertai

Person Item Background
Audrius Petkevičius
Audrius Petkevičius
Ekspertas / Lietuva
Person Item Background
Dominykas Užkurnys
Dominykas Užkurnys
Asocijuotasis teisininkas / Lietuva