Steigiamas naujas obligacijų fondas „Capitalica Debt Fund“

Investuotojams atsiveria papildomos investavimo galimybės – veiklą pradeda naujas SBA grupės investicijų valdymo bendrovės „Capitalica Asset Management“ investicinis fondas „Capitalica Debt Fund“. Teisiniais fondo steigimo klausimais bei Lietuvos banko leidimo gavimo klausimu klientą konsultavo „Ellex Valiunas“ Bankininkystės ir finansų teisės praktika.

Fondas investuos į aukšto pelningumo Baltijos regiono ir kitų Europos šalių įmonių obligacijas. Leidimą steigti „Capitalica Debt Fund“ suteikė Lietuvos bankas.

Naujasis ribotos trukmės (5+2 metų) fondas investuos į įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius (obligacijas). Prioritetas bus teikiamas smulkioms ir vidutinėms įmonėms, turinčioms ribotą prieigą prie įprasto bankinio finansavimo. Fondas sieks 10 procentų vidutinės metinės grąžos bei planuoja iki 5 procentų dydžio periodinį lėšų paskirstymą investuotojams.

Klientą konsultavo Bankininkystės ir finansų praktikos asocijuotoji partnerė Gytė Maleckaitė ir asocijuotasis teisininkas Domantas Gudonis. Taip pat kontoros ESG ekspertas Tada Kavaliauskas padėjo klientui įgyvendinti kompleksinius reguliavimo reikalavimus investicijoms, susijusioms su ESG. 

Siektinas fondo dydis jo veiklos periodu – iki 100 mln. eurų. Šis kapitalas bus surinktas pritraukiant privačių bei institucinių investuotojų lėšas ir jas investuojant į tikslines įmones.

Ekspertai

Person Item Background
Domantas Gudonis
Asocijuotasis teisininkas / Lietuva
Person Item Background
Gytė Maleckaitė
Gytė Maleckaitė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva