Pusė metų po Brexit – kas naujo?

Nors po Brexit praėjo jau pusė metų, dar ne visos taisyklės yra galutinai nusistovėjusios. Toliau tęsiasi neaiškumas, kaip bus sprendžiami ES-JK elementą turintys verslo ginčai, galioja pereinamieji laikotarpiai, pavyzdžiui, dėl CE ženklinimo tiekiant produktus į Jungtinės Karalystės rinką. Tačiau yra ir gerų naujienų – JK duomenų apsaugos taisyklės pripažintos lygiavertėmis ES duomenų apsaugos sistemai. Todėl šiame straipsnyje apžvelgiamos esminės naujienos, susijusius su ginčų sprendimu, prekių ženklų apsauga, duomenų apsauga ir produktų saugos reikalavimais.

Ginčų sprendimas

Iki šių metų pradžios ginčai, turintys JK-ES elementą, buvo sprendžiami vadovaujantis ES lygiu įtvirtintomis taisyklėmis dėl taikytinos teisės, teismingumo nustatymo, spendimų pripažinimo ir pan. Vienodas teisinis rėžimas neabejotinai palengvindavo sudėtingų tarptautinių ginčų sprendimą, padarydamas jį efektyvesniu ir labiau nuspėjamu. Vis dėlto, nuo šių metų sausio 1 d. ES taisyklės ES-JK ginčams nustojo būti taikomos, o teisingumo ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo klausimus didžiąją dalimi praėjo reguliuoti skirtingos nacionalinės taisyklės.

Ilgą laiką buvo garsiai diskutuojama, kad neigiamas Brexit pasekmes tarptautiniam ginčų sprendimui padėtų minimizuoti JK prisijungimas prie Lugano konvencijos. Ši konvencija įtvirtina teismingumo ir sprendimų pripažinimo taisykles, kurios yra analogiškos arba panašios į ES taisykles, taikytas iki šių metų pradžios. Dėl šios priežasties JK įstojimas į konvencijos narių – ES, Norvegijos, Šveicarijos ir Islandijos – gretas buvo sveikintinas ir laukiamas įvykis.

Vis dėlto šių metų gegužės mėn. Europos Komisija viešai paskelbė rekomendaciją, kad ES nepritartų JK prisijungimui prie konvencijos. Komisija nurodė, kad ji yra vidaus rinkos rėmimo priemonė, susijusi su ES ir Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos / Europos Ekonominės Erdvės narių santykiais, tuo tarpu JK yra trečioji valstybė, neturinti konkretaus ryšio su vidaus rinka.

Reikėtų paminėti, kad galutinį sprendimą dėl JK prisijungimo prie Lugano konvencijos turės priimti Taryba, kurioje, remiantis viešai prieinamais duomenimis, nėra vieningos nuomonės šiuo klausimu. Iki tol, kol ES galutinai apsispręs dėl JK prisijungimo prie konvencijos, ginčų, turinčių JK-ES elementą, teismingumas ir teismo sprendimų pripažinimas ir toliau bus reglamentuojami nacionalinių taisyklių arba tam tikrais atvejais – kitų tarptautinių teisės instrumentų.

Taigi, pirmasis pusmetis po Brexit pereinamojo laikotarpio pabaigos aiškumo dėl ginčų sprendimo, deja, neatnešė.

Prekių ženklų apsauga

Šių metų sausio 1 d. pasibaigus Brexit pereinamajam laikotarpiui, ES prekių ženklai nustojo būti saugomi JK lygiu. Vis dėlto, JK Intelektinės nuosavybės taryba visiems iki šių metų sausio 1 d. įregistruotiems ir galiojantiems ES prekių ženklams automatiškai suteikė JK prekių ženklų atitikmenis, kurie registruojami kaip JK prekių ženklai.

Praėjus pusmečiui po Brexit pereinamojo laikotarpio pabaigos šiuo klausimu pakeitimų nėra. Vis gi, itin svarbu prisiminti, kad ES prekių ženklams, kurių registracijos paraiškos buvo pateiktos, tačiau neužregistruotos iki sausio 1 d., automatiniai JK prekių ženklo atitikmenys nėra suteikiami. Siekdami gauti apsaugą JK, tokių prekių ženklų savininkai iki 2021 m. rugsėjo 30 d. turi pateikti registracijos paraišką JK Intelektinės nuosavybės tarybai. Suspėjus iki šio termino, prekių ženklai JK bus įregistruoti išlaikant pirminę ES prekės ženklo paraiškos datą.

Duomenų apsauga

ES-JK Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas numatė šešių mėnesių pereinamojo laikotarpio nuostatas, pagal kurias duomenys iki š. m. birželio 30 d. galėjo laisvai judėti tarp ES ir JK. Birželio pabaigoje ES priėmė sprendimą, pagal kurį pripažino JK duomenų apsaugos taisykles lygiavertėmis ES duomenų apsaugos standartams. Tai reiškia, kad duomenys ir toliau gali laisvai judėti tarp ES ir JK. Toks sprendimas priimtas dėl to, kad JK, išstojusi iš ES, iš esmės nekeitė duomenų apsaugos taisyklių ir jos toliau liko pagrįstos ES duomenų apsaugos reglamentu ir Teisėsaugos direktyva. Šis sprendimas reiškia, kad verslas ir toliau gali naudotis laisvu duomenų judėjimu tarp verslo subjektų iš ES į JK ir atvirkščiai, nesant poreikio naudoti papildomus saugiklius (pavyzdžiui, standartines sutarčių sąlygas ar duomenų perdavimo poveikio vertinimą).

Šis sprendimas taip pat palengvins ir Prekybos susitarimo įgyvendinimą, pagal kurį taip pat numatomas apsikeitimas asmens duomenimis tam tikrose srityse, pavyzdžiui bendradarbiaujant dėl baudžiamųjų klausimų.

Pirmą kartą toks ES priimamas „lygiavertiškumo“ sprendimas yra terminuotas ir galios ketverių metų laikotarpį – jis automatiškai nustos galioti 2025 m. birželio 30 d. Po šio laikotarpio bus iš naujo vertinama, ar JK duomenų apsaugos standartai nepasikeitė, ir ar ši sistema ir toliau gali būti pripažįstama lygiaverte. Tiesa, net ir šio ketverių metų laikotarpiu ES vykdys JK asmens duomenų apsaugos standartų vertinimą ir, jeigu jų garantuojamos apsaugos lygis pasikeistų, ES pasilieka teisę šį tokį savo sprendimą atšaukti.

Produktų ženklinimo reikalavimai

Vykdant tam tikrų produktų (elektronikos, žaislų, elektromagnetikos, aerozolių, radijo gaminių, liftų ir kt.) prekybą JK rinkoje lieka tik pusė metų prisitaikyti prie naujų ženklinimo reikalavimų. Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi produktų saugos standartų, JK įdiegė du naujus standartus – UKCA ir UKNI (skirtą Šiaurės Airijos rinkai). Jeigu ES įsisteigę gamintojai ar platintojai nori toliau eksportuoti gaminius į JK po 2022 m. sausio 1 d., gamintojai savo gaminiams turi gauti jau nurodytą ženklinimą – UKCA (ar UKNI), o anksčiau naudotas CE ženklinimas nebus pripažįstamas (CE ženklinimas lieka toliau galioti ES rinkoje platinamiems produktams).

Tai reiškia, kad į JK rinką tiekiami produktai privalės atitikti nebe ES, tačiau JK nustatytus reikalavimus. Šiuo metu JK nustatyti reikalavimai yra iš esmės analogiški ES reikalavimams, todėl produktas, atitinkantis reikalavimus CE ženklinimui, iš esmės atitiks reikalavimus ir UKCA (ar UKNI) ženklinimui gauti. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad prisitaikymas prie naujų ženklinimo reikalavimų užtrunka, nes papildomai reikia kreiptis į JK įgaliotąją instituciją, todėl šių reikalavimų užtikrinimas neturėtų būti paliekamas paskutiniams 2021 m. mėnesiams Svarbu: jei pagal CE ženklinimo reikalavimus buvo galima atlikti savideklaraciją be notifikuotosios įstaigos, toks pat režimas taikomas ir UKCA ženklinimui.

Tiesa, šiuo metu jau pradėta svarstyti, kad gamintojams gali nebepakakti laiko siekiant prisitaikyti prie naujų ženklinimo reikalavimų, kurie visa apimtimi turėtų įsigalioti nuo 2022 m. sausio 1 d. Todėl šiuo metu galiojantis pereinamasis laikotarpis, kurio metu galima į JK rinką tiekti produktus su CE ženklinimu, gali būti pratęstas.

Galiausiai pažymėtina, kad UKCA ženklinimo reikalavimai taip pat bus taikomi medicinos priemonėms, geležinkelių sąveikos įrangai, statybos produktams ir civiliniam naudojimui skirtiems sprogmenims, tačiau šiems produktams yra taikomos specialiosios ženklinimo taisyklės.

Ekspertai

Person Item Background
Agnė Kisieliauskaitė
Agnė Kisieliauskaitė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva
Person Item Background
Gintarė Taluntytė
Gintarė Taluntytė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva