Seimas priėmė Finansų ministerijos parengtus pelno mokesčio įstatymo pakeitimus

2016 m. kovo 22 d. Seimas priėmė Finansų ministerijos parengtus PM įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama pagerinti verslo sąlygas, taip pat užkirsti kelią agresyviam mokesčių planavimui. Pakeitimai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.
Priimtomis PM įstatymo pataisomis į Lietuvos teisę perkeliamos Europos Sąjungos Tarybos Direktyvos (ES) 2015/121 nuostatos, skirtos kovai su agresyviu mokesčių planavimu, pavyzdžiui, kai iš užsienio gaunami dividendai Lietuvoje yra neapmokestinami, o juos išmokėjusi užsienio įmonė susimažina pelno mokesčio bazę, tačiau, įsigaliojus naujiems įstatymo pakeitimams, tokie dividendai bus apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, o mokestį apskaičiuos ir į biudžetą sumokės dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė. Be to, remiantis šiais pakeitimais, dividendams taikomų mokesčių lengvatų nebus galima taikyti ir tais atvejais, kai mokestinė nauda yra pagrindinis ar vienas iš pagrindinių verslo struktūros tikslų. Šia nuostata įstatyme numatyta bendroji antivengiminė taisyklė dėl dividendų apmokestinimo. Visais kitais atvejais, kai mokestinės naudos siekimas nėra pagrindinis / vienas pagrindinių tikslų, tarp Europos Sąjungos įmonių keliaujančių dividendų apmokestinti nereikia, jeigu dividendus gaunanti įmonė ne trumpiau kaip 12 mėnesių valdo ne mažiau kaip 10 proc. Lietuvos įmonės akcijų.
Be to, priėmus įstatymo pakeitimus, pritarta mokesčio mokėjimui ir deklaravimui pagal vienos datos taisyklę. Nuo 2017 m. pelno mokestis turės būti sumokamas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos, o avansinis pelno mokestis turės būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dieną.
Visą pelno mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymą galima rasti čia.