Sutartis pažeidusiems tiekėjams bus draudžiama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Nuo 2016 m sausio 1 d. perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose įgijo teisę nustatyti draudimą pirkimuose dalyvauti įmonėms, kurios įtrauktos į „juoduosius sąrašus“. Į šiuos sąrašus pateks įmonės, padariusios esminių sutarties pažeidimų, dėl kurių perkančioji organizacija patyrė nuostolių ar nutraukė sutartį.
Į sąrašus įmonės pateks, jei dėl jų veiksmų per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba jei per tą patį laikotarpį buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Nuostatos taikomos esminiams pirkimo sutarties pažeidimams ir esminiu pripažintinam pirkimo sutarties neįvykdymui ar netinkamam įvykdymui, atsiradusiems nuo 2016 m. sausio 1 dienos.
Dalijamės atmintine, kuri padės objektyviai įvertinti savo ankstesnę patirtį viešųjų pirkimų projektuose ir susipažinti su tiekėjų įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašus procesu. Atmintinę galite atsisiųsti čia.