Svarbūs mokesčių ir buhalterinės apskaitos tvarkymo pokyčiai

2017 metais įsigaliojusiame naujajame Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) numatytos su mokesčių ir įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusios naujovės. Pateikiame trumpą apžvalgą, kokie pakitimai įsigaliojo šiose srityse.
 
  • ANK papildytas nauju straipsniu dėl sandorių kainodaros dokumentacijos reikalavimų nesilaikymo
 
ANK 188 str. įtvirtinama administracinė atsakomybė už sandorių kainodaros (angl. transfer pricing) dokumentavimo tvarkos nesilaikymą. Nuo šiol tais atvejais, kai įmonei privaloma turėti sandorių kainodaros dokumentaciją, bet įmonė jos neturi arba ji parengta ne pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, VMI turės teisę taikyti administracinę atsakomybę ir bendrovės vadovui skirti baudą nuo 1 400 iki 4 300 Eur (už pakartotinius pažeidimus numatytos baudos nuo 2 900 iki 5 800 Eur).
 
Primename, kad prievolę parengti rašytinę sandorių kainodaros dokumentaciją turi šie juridiniai asmenys:
 
  1. Lietuvos įmonės, kurių pardavimo pajamos praėjusiais metais viršijo 2 896 200 Eur;
  2. užsienio įmonės, vykdančios veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę (pvz., filialą), jeigu šių įmonių nuolatinei buveinei Lietuvoje priskiriamos pajamos praėjusiais metais viršijo 2 896 200 Eur;
  3. finansų įmonės ir kredito įstaigos;
  4. draudimo įmonės.
 
  • ANK straipsniuose išplečiamos administracinės atsakomybės taikymo ribos
 
Anksčiau galiojusiame kodekse (ATPK) buvo numatyta tik mokesčių mokėtojų atsakomybė už registravimosi bendrajame mokesčių mokėtojų registre pažeidimus. Tačiau nuo šiol ANK 189 str. įtvirtinta nuostata, kad atsakomybė taikoma ir tuomet, kai mokesčių mokėtojas nevykdo pareigos registruotis specialiuose mokesčių registruose, pvz., PVM mokėtojų registre. Atitinkamai nuo sausio 1 d. už neįsiregistravimą PVM mokėtojų registre, kai tokia prievolė kyla pagal PVM įstatymą, asmenims gresia įspėjimas arba bauda nuo 150 iki 300 Eur, o įmonės vadovams – bauda nuo 300 iki 850 Eur.
 
Be to, ANK 194 str. nustatyta administracinė atsakomybė už tam tikrų paskolų neįregistravimą Lietuvos banke.
Paskolas Lietuvos banke registruoti privalo Juridinių asmenų registre (JAR) įregistruoti juridiniai asmenys:
 
  • gaunantys paskolas iš užsienio be valstybės garantijos;
  • suteikiantys paskolas užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims (kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra ne Lietuvoje).
 
Už tokių paskolų neįregistravimą Lietuvos banke atsakomybė taikoma tik tokiems juridiniams asmenims, kurie yra įregistruoti JAR, o anksčiau atsakomybė buvo taikoma ir įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių, pvz., tokių įmonių filialams ar kitiems struktūriniams padaliniams. Taip pat ANK papildomai numatyta atsakomybė už paskolų, suteiktų užsienio fiziniams asmenims, neįregistravimą.
 
Už tokius nusižengimus numatyta bauda juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 150 iki 570 Eur.
 
  • Atsakomybės mokesčių mokėtojams lengvinimas
 
Kita vertus, naujajame ANK yra pakeitimų, kuriais mokesčių mokėtojų atsakomybė lengvinama. Svarbiausias iš jų susijęs su Baudžiamojo kodekso 220 str. 1 d. (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas) dekriminalizavimu, nes dabar už ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimus, kuriais siekiama išvengti mokesčių ir kurių suma neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (t. y. neviršija 376,60 Eur) (ANK 187 str. 4 d.), bus taikoma administracinė, o ne baudžiamoji atsakomybė (bauda nuo 150 iki 600 Eur). 
 
Reikia eksperto patarimo?
8 4
Jums patars Mokesčių praktikos vadovas Gintaras Balčius
+37052681881