Svarbūs valdybos narių pajamų apmokestinimo pokyčiai

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos taisyklės dėl valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų taikymo valdybų ir stebėtojų tarybų nariams (toliau kartu – Nariai), gaunantiems tantjemas ir kitokį atlygį.
 
Iki šių pakeitimų buvo įprasta, kad tokio pobūdžio išmokoms buvo taikomas tik 15 proc. gyventojų pajamų mokestis (GPM) arba, jeigu Narys buvo įregistravęs individualią veiklą ir veikė nepriklausomai, išmokos buvo apmokestinamos kaip gyventojo individualios veiklos pajamos.
 
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos numatyta, kad VSD įmokos skaičiuojamos nuo Nariams mokamų tantjemų ir kito atlygio neatsižvelgiant į tai, ar asmuo yra įregistravęs individualią veiklą. Šių įmokų taikymo apimtis Nariams, kurie yra įregistravę individualią valdymo / konsultavimo ar kitą panašią veiklą, ir Nariams, kurie individualios veiklos nėra įregistravę, skiriasi akivaizdžiai:
  • Nariui, kuris laikomas teikiančiu paslaugas individualios veiklos pagrindais, VSD įmokos skaičiuojamos tik nuo 50 proc. jo gaunamų apmokestinamųjų pajamų ir jis pats atsako tiek už GPM, tiek ir už VSD įmokų sumokėjimą laiku;
  • Nariui, kurio veikla kolegialiame valdymo organe (organuose) nebūtų pripažinta individualia veikla (net jeigu tokia ir įregistruota), VSD įmokos būtų skaičiuojamos nuo visos jo gauto atlygio sumos, o visa atsakomybė už GPM bei VSD įmokų tinkamą sumokėjimą tektų išmokas mokančiai bendrovei.
Mūsų praktikoje yra pasitaikę atvejų, kai VMI, išanalizavusi faktines konkrečios situacijos aplinkybes, perkvalifikuoja asmens gaunamas pajamas, neatsižvelgdama į tai, kad pati buvo įregistravusi tokį asmenį kaip vykdantį individualią veiklą. Remiantis naujausiais VMI paaiškinimais, Nario individualios veiklos pripažinimo (vertinimo) kriterijais VMI laiko tokias aplinkybes kaip i) veiklos savarankiškumą, ii) veiklos išlaidų apmokėjimą, iii) bendrovių, kurių kolegialiuose organuose Narys veikia, tarpusavio ryšį, iv) įsisteigimo valstybę, v) ryšį su Nariu ir pan.
Atsižvelgiant į tai, labai svarbu, kad būtent pačios bendrovės tinkamai įvertintų, kokiai Nario pajamų kategorijai priskiriamos už veiklą kolegialiame valdymo organe išmokamos tantjemos ar kitas atlygis, ar jos tinkamai taiko GPM ir VSD įstatymų nuostatas, kokios su tuo susijusios mokestinės rizikos gali kilti bendrovei.
 
Reikia eksperto patarimo?
8 4
Jums patars Mokesčių praktikos vadovas Gintaras Balčius
+370 52681881