Teikėme rekomendacijas Vilniaus miesto skolai restruktūrizuoti

Išnagrinėję ir įvertinę situaciją, Vilniaus savivaldybei pateikėme alternatyvių sprendimų, kaip restruktūrizuoti Vilniaus miesto skolą. Taip pat susipažinę ir įvertinę teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės galimybes skolintis, pateikėme pasiūlymų galimiems pakeitimams. 
Pateikėme klientui rekomendacijų paketą, kuriuo atsivėrė galimybės padidinti pajamas ir žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą subalansuoti skolos valdymą.