„Teisės klinikos“ socialinei misijai – jau 24-eri

Advokatų kontora „Ellex Valiunas“, kartu su Vilniaus universitetu ir universiteto Studentų atstovybe 1998 m. įsteigė Vilniaus universiteto Teisės kliniką, kuri jau 24-erius metus sėkmingai teikia nemokamą teisinę pagalbą Lietuvos gyventojams. Toks valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo modelis, kai pirminę teisinę pagalbą teikia teisės klinikų studentai, efektyviai veikia tik keliose Europos valstybėse.

Organizacijoje praktiką atliekantys Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentai atlieka svarbų vaidmenį valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemoje, kasmet suteikdami 15,87 proc. (2021 m. duomenimis) visų Lietuvoje suteikiamų pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos konsultacijų. Vien 2022 m. VU Teisės klinika teisinę pagalbą suteikė daugiau nei 5 tūkstančiams žmonių.

VU Teisės klinika atlieka vertingą socialinę misiją bei augina puikius jaunuosius teisininkus, iš kurių dalis savo profesinę karjerą tęsia ir „Ellex Valiunas“ kontoroje arba joje dirbdami prie klinikos veiklos prisideda savanoriškai, atliepdami prasmingą lyderystę, kuria kontora seka daugelį metų.

Gruodžio pradžioje Lenkijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje Vilniaus universiteto Teisės klinika buvo pristatyta kaip pavyzdys, iliustruojantis teisės klinikas kaip valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikėjas. Pranešimo metu apžvelgti tokio teisės klinikų veiklos modelio privalumai ir trūkumai. Pagrindiniais privalumais įvardyti studentų profesinės praktikos įvairiapusiškumas, turint galimybę konsultuoti didelį skaičių žmonių visų teisės sričių klausimais bei finansavimas, gaunamas už paslaugų teikimą. Pagrindiniai trūkumai – intensyvus konsultacijų tempas, neleidžiantis skirti kiekvienai teisinei problemai pakankamai laiko bei grėsmė konsultacijų kokybei, kai studentai dar negali kvailifikuotai atsakyti į itin sudėtingus klausimus. Pranešimo pabaigoje pateikiama išvada – buvimas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikėja turi esminės reikšmės teisės klinikų finansiniam stabilumui, tačiau negalima ignoruoti grėsmių, kylančių su pareiga laikytis visų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sąlygų.

Viena iš esminių problemų, kurią Teisės klinika kelia nacionaliniu lygmeniu, yra atsiskaitymas už paslaugas, kuris yra neproporcingas darbo krūviui. Klinika savo statusu yra oficiali valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikėja. Tačiau jai tenka vos 2,23 proc. (2021 m. duomenimis) viso pirminei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai skiriamo finansavimo. Sprendžiant dėl lėšų paskirstymo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemoje, ateityje norėtųsi matyti didesnę finansinę paramą pirminės teisinės pagalbos teikėjams.

teises klinika