Vasaris – periodinėmis išmokomis teikiamo išlaikymo ar žalos atlyginimo indeksavimo mėnuo

By: Rūta Jasilionė

Kiekvienas asmuo, kuris teikia išlaikymą nepilnamečiams vaikams, buvusiam sutuoktiniui ar turi pareigą atlyginti žalą priteistomis periodinėmis išmokomis, kiekvienų metų vasario mėnesį privalo pasitikrinti ir, esant pagrindui – indeksuoti teismo priteistas periodines išmokas.

Ši įstatyme nustatyta pareiga – perskaičiuoti mokamas periodines išmokas – yra numatyta siekiant kompensuoti išmoką gaunančio asmens dėl kainų padidėjimo prarastas pajamas.

Neindeksavus periodinės išmokos savo noru, išmokos gavėjai gali pasitelkti antstolį bei prisiteisti įsiskolinimą už laiku neatliktą įmokos perskaičiavimą, kuris gali siekti net penkerius metus. Ypatingai išaugus infliacijai ir sumažėjus perkamajai galiai, šią įstatyme numatytą kreditorių pareigą vis dažniau prisimena ir išmokų gavėjai.

Svarbu tai, kad indeksavimo pareiga periodines išmokas mokančiam asmeniui kyla nepriklausomai nuo to, ar:

  • periodinės išmokos mokamos/priteistos teismo sprendimu, sutartimi dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu ar teismo patvirtintos taikos sutarties pagrindu;
  • indeksavimo pareiga aiškiai numatyta konkrečiame teismo priimtame dokumente, ar nėra įtvirtinta.

Taip yra todėl, kad, kaip jau minėta, teismo priteistų periodinių išmokų indeksavimas yra įtvirtintas įstatyme – Civilinio kodekso 3.208 str.

Neindeksuojamos tos periodinės išmokos, kurios įsiteisėjusiu teismo sprendimu paskirtos arba pakeistos per paskutinius 6 mėnesius, skaičiuojant iki vasario 1 d.

Kada taikomas indeksavimas?

Periodinės išmokos indeksuojamos, jeigu vartotojų kainų indeksas (t. y. praėjusių metų gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas, palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėnesiu) yra 101 arba didesnis. Šį indeksą galima pasitikrinti Oficialios statistikos portale: https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos . Šiuo metu aktualus indeksas yra 121,7, todėl jau dabar periodinių išmokų mokėtojai privalo perskaičiuoti mokamą išmoką. Perskaičiuotas periodinių išmokų dydis galios iki ateinančių metų vasario. Be to, svarbu prisiminti, kad po pirmojo periodinės išmokos indeksavimo vėliau indeksuojamos perskaičiuotos periodinės išmokos.

Kaip apskaičiuoti periodinę išmoką po indeksavimo?

Periodinė išmoka yra dauginama iš vartotojų kainų indekso (šiuo metu 121,7) ir dalijama iš 100, o gautas rezultatas apvalinamas vieno euro tikslumu.

Ekspertai

Person Item Background
Rūta Jasilionė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva