Viešieji pirkimai: kada galima tikslinti pasiūlymus?

By: Matas Malijonis

Viešųjų pirkimų procedūros yra formalus, detaliai reglamentuotas procesas, taigi pasiūlymo pateikimo akimirką tiekėjai iš esmės turi būti apgalvoję kiekvieną smulkmeną. Nepaisant to, tiekėjams yra suteikiama antro šūvio galimybė patikslinti, paaiškinti ir ištaisyti jau pateiktą pasiūlymą, jei jį įvertinusi perkančioji organizacija nustato trūkumus. Vis dėlto, pasiūlymų tikslinimo procedūra pasižymi tam tikra specifika. Kokius esminius patarimus tikslinga įsidėmėti?

Skirtingi reikalavimai pasiūlymo tikslinimui

Įstatymų leidėjas yra nustatęs skirtingas taisykles tiekėjų pasiūlymų atskirų dalių tikslinimui. Tiekėjas gali tikslinti pasiūlymą ir pateikti naujus dokumentus, kai jie pagrindžia tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, taip pat atitiktį kvalifikacijos ar kitiems reikalavimams. Tuo tarpu draudžiama tikslinti pasiūlymą ir pateikti naujus dokumentus, kai jie yra susiję su  pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina (pasiūlymas siaurąja prasme).

Atsižvelgiant į taikomus skirtingus reikalavimus atskirų pasiūlymo dalių tikslinimui, Tiekėjų pasiūlymų vertinimo procese labai svarbu teisingai kvalifikuoti, ar tam tikra tiekėjo pasiūlyme nurodyta informacija ir dokumentai patvirtina atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ar atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams bei viešojo pirkimo sutarties vykdymo sąlygoms. Nuo atitinkamo kvalifikavimo priklauso, ar tiekėjas galės tikslinti tam tikrą pasiūlymo dalį, o perkančioji organizacija priimti tokį tikslinimą kaip tinkamą.

Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį, jog galiojant „turinio prieš formą“ taisyklei yra laikoma, kad aplinkybė, prie kurių reikalavimų pirkimo dokumentuose atitinkamas reikalavimas yra formaliai priskirtas, neturi įtakos reikalavimo kvalifikavimui. Net ir pirkimo dokumentų skyriuje „Kvalifikacijos reikalavimai“ nurodytas reikalavimas gali būti laikomas techninių reikalavimų ar reikalavimų sutarties vykdymo sąlygoms dalimi.

Čia svarbi tampa Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Ji iš esmės nepateikia iš anksto suformuluotų aiškių taisyklių ir kriterijų, kada reikalavimas laikomas techninio pajėgumo (kvalifikacijos reikalavimo) sąlyga, o kada – jau techninės specifikacijos nuostata. Kasacinio teismo vertinimu, pirkimo sąlygos išsamumas turėtų koreliuoti su jos turinio kvalifikavimu, t. y. kuo daugiau konkrečių techninio (formalaus) pobūdžio kriterijų tiekėjo reikalaujama įrodyti, tuo labiau tokio reikalavimo turinys tolsta nuo techninio pajėgumo link techninės specifikacijos ar sutarties vykdymo sąlygų.

Tuo atveju, jeigu techninio pobūdžio reikalavimai yra konkretūs ir tikslūs, labiau leidžiantys įsitikinti ne apskritai tiekėjų galimybe tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, bet nustatyti konkretų sutarties vykdymo būdą, toks reikalavimas bus laikomas sutarties vykdymo sąlyga, o jį pagrindžiantys įrodymai – pasiūlymu siaurąja prasme, kurio tikslinti negalima. Ir priešingai, jei nustatytas reikalavimas labiau skirtas įsitikinti tiekėjų galimybe tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, bet ne nustatyti konkretų, faktinį sutarties vykdymo būdą, toks reikalavimas būtų laikomas reikalavimu tiekėjų kvalifikacijai.

Reikalavimų dualumas

Praktikoje gali susiklostyti ir dar sudėtingesnės situacijos, kai kvalifikacijos ir reikalavimai viešojo pirkimo sutarties vykdymui persidengia.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktikoje konstatuota, jog tam tikri reikalavimai vienu metu gali būti keliami ir kaip kvalifikacijos reikalavimas, ir kaip techninės specifikacijos ar sutarties vykdymo sąlyga. Tokiais atvejais kyla klausimas, ar apskritai leidžiama tiekėjui patikslinti pasiūlymo dalį, kuri yra susijusi tiek su pasiūlymu siaurąja prasme, tiek ir su kvalifikacijos reikalavimais.

Šis klausimas nėra išsamiai nagrinėtas nei LAT, nei ESTT praktikoje. Esant teisinio vakuumo situacijai (kol nėra tokias situacijas išnagrinėjusių teismų praktikos), siūlytina laikytis pozicijos, jog draudžiama tikslinti pasiūlymą ir pateikti naujus dokumentus, kai tai yra susiję su reikalavimu, kuris nustatytas tiek kaip kvalifikacijos reikalavimas, tiek kaip techninis reikalavimas ar reikalavimas viešojo pirkimo sutarties vykdymui.

 

Ekspertai

Person Item Background
Matas Malijonis
Matas Malijonis
Asocijuotasis teisininkas / Lietuva