Consolise kontserni nõustamine Aktsiaseltsi SWETRAK omandamisel

Ellex Raidla nõustas Consolise kontserni neile veel mittekuuluva 50%-lise osaluse omandamisel Aktsiaseltsis SWETRAK. Tehingu käigus omandas Consolise kontserni kuuluv Aktsiaselts E-Betoonelement Rootsi ettevõtjalt Abetong AB 50%-lise osaluse raudteeliiprite projekteerimise ja tootmise ettevõtjas Aktsiaselts SWETRAK. Ülejäänud 50% Aktsiaseltsi SWETRAK aktsiatest kuulus juba varasemalt Consolise kontsernile. E-Betoonelement on Eesti juhtiv raudbetoonelementide tootja, mis toodab Swetraki tellimusel Rakveres asuvas tehases liipreid. Swetrak on liiprite turustaja.

Büroo töö sisaldas kliendi nõustamist tehingu dokumentide ettevalmistamisel, sealhulgas aktsiate müügilepingu ettevalmistamist ning nõustamist koondumise kontrolli menetluses Eestis ja Leedus. Projekti teostas partner Sven Papp.