Nõustamine

Plokiahela tehnoloogia ja digitaalvarad

Kogenud õigusnõustaja murranguliste tehnoloogiate ja digitaliseerimise alal.

Service hero mask

Plokiahela tehnoloogial põhinevad lahendused ja digitaalvarad on võimaldanud luua uusi ärimudeleid ja rajanud teed seniste majandusharude ümberkujundamiseni. Alates plokiahela tehnoloogia ja digitaalsete varade väljatöötamisest on arusaam finantsteenustest traditsioonilises mõttes ja raamis oluliselt muutunud. Finantsteenuste olevik ja tulevik rajaneb samuti plokiahela tehnoloogial ja digitaalsetel varadel põhinevatel teenustel. Ellex Raidla õigusekspertide meeskonnal on laialdased kogemused plokiahela tehnoloogia ja digitaalsete varadega seotud küsimustes.

Anname nõu muuhulgas järgmistel teemadel ja aspektides:

  • erinevates sektorites (nt rahandus, mängud, metaversum jne) kasutatavate plokiahela tehnoloogial põhinevate
  • lahenduste ja digitaalsete varade regulatiivse käsitlemise ja vastavusnõuete raamistiku loomise küsimused;
  • (tegevus)lubade ja muud järelevalvega seotud küsimused;
  • digitaalsete varade (nt NFT-de) väljastamine;
  • Web3 ja detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) rakendused;
  • vastavuskontrolliga seonduvad küsimused (nt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonid);
  • tarkvaraarendus ja sellega seotud IT-õiguse, küberturvalisuse, andmekaitse, intellektuaalomandi õiguste jms küsimused.

Võta meiega ühendust

marko kairjak

Marko Kairjak, PhD.

Partner

/

Eesti

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
marko kairjak
Marko Kairjak, PhD.
Partner / Eesti
Person Item Background
Anneli Krunks
Anneli Krunks
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
Gerd Laub
Gerd Laub
Nõunik / Eesti