Vaidlused

Konkurentsiõiguse ja riigiabi vaidlused

Kogenud nõustaja märgiliste konkurentsiõiguse kaasuste puhul.

Service hero mask

Oleme end tõestanud kogenud ja pädeva nõustajana märgiliste konkurentsiõiguse kaasuste puhul. Seda nii konkurentsiametis kui ka kohtutes, nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Seejuures oleme arvukates õigusküsimustes olnud teerajajaks. Meie eksperdid nõustavad turgu valitseva seisundi kuritarvitamise ja keelatud lepingute teemal, konkurentsiasutuste uurimises, konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahju vaidlustes, konkurentsieeskirjade rikkumise ennetamisel ja koondumislubade taotlemisel.

Lisaks on Ellexil ainulaadne avaliku ja erasektori klientide nõustamise kogemus seoses vastavusega riigi sekkumisel majandusse. Meie meeskond on edukalt lahendanud avalik-õiguslike isikute konkurentsi ja riigiabi küsimusi ning osutab abi kõigis peamistes konkurentsiõiguse valdkondades.

Võta meiega ühendust

Arne Ots

Partner

/

Eesti

Martin Mäesalu

Partner

/

Eesti

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
kevin gerretz
Kevin Gerretz
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
Martin Mäesalu
Partner / Eesti
Person Item Background
Arne Ots
Partner / Eesti