Vaidlused

Osanike vaidlused

Vajalik teenus osanikele, kes seisavad silmitsi sisekonfliktide või vaidlustega.

Service hero mask

Pakume kõiki vajalikke teenuseid osanikele, kes seisavad silmitsi sisekonfliktide või vaidlustega, mis tulenevad osa müügi lepingutest või vaenulikest ülevõtmispakkumistest. Oleme suutelised lahendama keerulisi ja suuremahulisi vaidlusi, moodustades iga konkreetse juhtumi lahendamiseks sobiliku meeskonna. Meie eksperdid osalevad kokkuleppe läbirääkimistes või juhivad neid. Samuti esindavad nad koostöös teiste jurisdiktsioonide advokaatidega osanikke kohtus ja vahekohtus nii Baltikumis kui ka teistes riikides.

Oleme loonud usaldusväärse koostöö raamatupidamis- ja auditeerimisfirmadega, et hinnata kahjusid ja nõudeid ning anda nõu tõendite kogumiseks kohtu- või vahekohtumenetluseks. Meie kogenuimad kolleegid (eelkõige endised kohtunikud ja akadeemilise taustaga isikud) annavad eksperthinnangu kohalikes ja välisriikide kohtutes ning vahekohtutes tegutsemiseks.

Võta meiega ühendust

Toomas Vaher

Toomas Vaher

Partner

/

Eesti

Arne Ots

Arne Ots

Partner

/

Eesti

Anton Sigal

Anton Sigal

Partner

/

Eesti

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
liis könn
Liis Könn
Partner / Eesti
Person Item Background
marika kütt
Marika Kütt
Nõunik / Eesti
Person Item Background
Arne Ots
Arne Ots
Partner / Eesti
Person Item Background
Anton Sigal
Anton Sigal
Partner / Eesti
Person Item Background
Toomas Vaher
Toomas Vaher
Partner / Eesti