Second

Ellex Raidla

30 aastat kogemusi vormitud tipptasemel õigusteenuseks. Sillutamaks sinu teed edu poole.

Tõendatud tulemused

Tähtede poole pürgimine kipub olema vaevaline. Valides Ellex Raidla oma strateegiliseks partneriks, toetab neis püüdlustes sind enam kui kahesajast kogenud õigusspetsialistist koosnev meeskond. Rakendades 30-aastast ekspertkogemust, aitame su ettevõttel välja töötada võidustrateegia ja sillutada teed edusammudeks.

Eesti Advokatuur on tunnistanud Ellex Raidla kõrge teenindusstandardiga advokaadibürooks.

about-background-image
Ellex Raidla

Õigusalane kompetents

Esindame õigusalast tippkompetentsi Eestis ja ka teistes Balti riikides ning oleme loonud täiesti uue õigusinnovatsiooni standardi. Auhinnatud Ellex Raidla õigusteenused lubavad sul vastu võtta meelepäraseid väljakutseid ja seada sammud paikadesse, kuhu kellegi teise jalg polegi varem astunud.

Liis_Toomela_Pärna

Innovatsioon

Liigume digiinnovatsiooni esirinnas. Tänu digiteenuste kaasamisele saavutame kiiremaid ja paremaid tulemusi. Olenemata sinu digipädevusest, lõikad tipptasemel õigusteenustest igal juhul kasu. Tere tulemast edukosmosesse!

Roheline mõtteviis

Kõik eluliselt oluline muutub tähtsusetuks, kui pole kaitstud meie koduplaneedi tervis ja kindlustatud tulevik. Seepärast osaleme säästva arengu algatustes, edendame töökohal jätkusuutlikku eluviisi ning püüame muuta maailma kõigi jaoks pisut paremaks elupaigaks. Keskkonnasõbraliku advokaadibüroona on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon väljastanud meile alates 2016. aastast Rohelise Kontori märgise.

Liikmelisus

Oleme mitmete oluliste võrgustike liige

Panus kogukonda

Pro Bono

Pühendame oma aega, ressursse ja erialaseid teadmisi paljudesse heategevusalgatustesse nii Eestis kui ka teistes Balti riikides.

Sotsiaalne vastutus ja jätkusuutlik areng

Meie sotsiaalne vastutus toetub soovile hoida õigust, haridust, kultuuri, keskkonda ja tervishoidu elujõulise ja jätkusuutlikuna.

Toetame kultuuriasutusi ja erinevaid algatusi, et rikastada kogukonda ning hõlbustada üldsuse suhestumist ja seotust kultuurilise pärandiga.

Toetame uut ja uudset Eesti kirjandust, olles Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse toetaja ja eriprojektina aitame tõlkida võidutöö inglise keelde, et seeläbi edendada Eesti kultuuri
eksporti.

Teeme koostööd Äripäevaga arvamuslugude konkursi projekti Edukas Eesti raames. Konkursile oodatakse ideid Eesti eduloo uuendamiseks ja arengu kiirendamiseks.

Toetame õigusnõustamisega Paavo Järvi Eesti Festivaliorkestrit. Meie partner Sven Papp on ühtlasi orkestri nõukogu liige koos Paavo Järvi ja Erkki-Sven Tüüriga.

Koostöös tervishoiuteenuste pakkujate ja heategevusorganisatsioonidega panustame elanike tervisesse ning üldisesse heaollu.

Ellex Raidla on tervisetehnoloogia ettevõtetele mõeldud ärikiirendi Health Founders mentor.

Oleme ka tervist edendavate töökohtade võrgustiku (TET) liige.

Usume, et haridus mängib võtmerolli ühiskonna jätkusuutlikus arengus. Seetõttu jagame lahkelt oma teadmisi ka tulevaste juristidega.

Meil on majas 6 õppejõudu, kes annavad juba aastaid omapoolse panuse tudengite arengule ja advokaatide järelkasvule. Panustades ka valdkonna teaduskirjandusse (võlaõigusseaduse ja karistusseadustiku kommentaarid). Samuti anname võimaluse kaks korda aastas osaleda Ellex Raidla praktikaprogrammis.

Teeme koostööd EBS-iga, mille raames Ellex Raidla kureerib EBS Executive MBA programmi praktilist äriõiguse loengusarja.

2020. aastal läbis esimene lend tudengeid ka Eesti Noorte Arbitraažiakadeemia (EYAA), mis leidis aset 7-tunnisel seminaril meie vandeadvokaat Maria Tederi ja partner Martin Käerdi eestvedamisel.

Toetame Eesti Harjutuskohtu Seltsi harjutuskohtuvõistluse läbiviimisel ning potentsiaalikaimat võistkonda, samuti Willem C. Vis nimelist harjutuskohtuvõistlust.

Turuliidri ja suunanäitajana peame vajalikuks panustada kohalikku õigus- ning ärikeskkonda.

Ellex Raidla advokaadid on Eesti õiguskeskkonna kujundamisega olnud väga aktiivselt seotud alates 1991. aastast. Meie eksperdid on osalenud rohkem kui 40 seaduse väljatöötamisel.
Oleme osalenud põhiseaduse koostamisel ning peale selle veel tsiviilõiguse, äriühinguõiguse, finants- ja kindlustusõiguse ning maksuõiguse valdkondade seadusloomes.

Koostöös Startup Estonia´ga uuendasime mudeldokumentide paketti, mida iduettevõtjad ja investorid alguses kõige enam vajavad.

Eesti Advokatuur on tunnistanud Ellex Raidla kõrge teenindusstandardiga advokaadibürooks. Panustame strateegiliselt ettevõtte jätkusuutlikkusse arengusse, et olla mitte ainult konkurentsivõimeline vaid eeskujuks enda valdkonnas.

Ellex Raidla on keskkonnasõbralik advokaadibüroo –alates 2016. aastast on meil Rohelise Kontori märgis, mille annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon.

Lisaks keskkonnasäästlikule mõtteviisile toetame paberivaba kontori printsiipi; taaskasutamist (oleme varustatud  paberi-, plasti- ja elektroonikajäätmete sorteerimiskastidega ning taaskasutame kontoritarbeid); kasutame jätkusuutlikke tarnijaid.

Kultuur

Toetame kultuuriasutusi ja erinevaid algatusi, et rikastada kogukonda ning hõlbustada üldsuse suhestumist ja seotust kultuurilise pärandiga.

Toetame uut ja uudset Eesti kirjandust, olles Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse toetaja ja eriprojektina aitame tõlkida võidutöö inglise keelde, et seeläbi edendada Eesti kultuuri
eksporti.

Teeme koostööd Äripäevaga arvamuslugude konkursi projekti Edukas Eesti raames. Konkursile oodatakse ideid Eesti eduloo uuendamiseks ja arengu kiirendamiseks.

Toetame õigusnõustamisega Paavo Järvi Eesti Festivaliorkestrit. Meie partner Sven Papp on ühtlasi orkestri nõukogu liige koos Paavo Järvi ja Erkki-Sven Tüüriga.

Tervishoid

Koostöös tervishoiuteenuste pakkujate ja heategevusorganisatsioonidega panustame elanike tervisesse ning üldisesse heaollu.

Ellex Raidla on tervisetehnoloogia ettevõtetele mõeldud ärikiirendi Health Founders mentor.

Oleme ka tervist edendavate töökohtade võrgustiku (TET) liige.

Haridus

Usume, et haridus mängib võtmerolli ühiskonna jätkusuutlikus arengus. Seetõttu jagame lahkelt oma teadmisi ka tulevaste juristidega.

Meil on majas 6 õppejõudu, kes annavad juba aastaid omapoolse panuse tudengite arengule ja advokaatide järelkasvule. Panustades ka valdkonna teaduskirjandusse (võlaõigusseaduse ja karistusseadustiku kommentaarid). Samuti anname võimaluse kaks korda aastas osaleda Ellex Raidla praktikaprogrammis.

Teeme koostööd EBS-iga, mille raames Ellex Raidla kureerib EBS Executive MBA programmi praktilist äriõiguse loengusarja.

2020. aastal läbis esimene lend tudengeid ka Eesti Noorte Arbitraažiakadeemia (EYAA), mis leidis aset 7-tunnisel seminaril meie vandeadvokaat Maria Tederi ja partner Martin Käerdi eestvedamisel.

Toetame Eesti Harjutuskohtu Seltsi harjutuskohtuvõistluse läbiviimisel ning potentsiaalikaimat võistkonda, samuti Willem C. Vis nimelist harjutuskohtuvõistlust.

Õiguskeskkond

Turuliidri ja suunanäitajana peame vajalikuks panustada kohalikku õigus- ning ärikeskkonda.

Ellex Raidla advokaadid on Eesti õiguskeskkonna kujundamisega olnud väga aktiivselt seotud alates 1991. aastast. Meie eksperdid on osalenud rohkem kui 40 seaduse väljatöötamisel.
Oleme osalenud põhiseaduse koostamisel ning peale selle veel tsiviilõiguse, äriühinguõiguse, finants- ja kindlustusõiguse ning maksuõiguse valdkondade seadusloomes.

Koostöös Startup Estonia´ga uuendasime mudeldokumentide paketti, mida iduettevõtjad ja investorid alguses kõige enam vajavad.

Eesti Advokatuur on tunnistanud Ellex Raidla kõrge teenindusstandardiga advokaadibürooks. Panustame strateegiliselt ettevõtte jätkusuutlikkusse arengusse, et olla mitte ainult konkurentsivõimeline vaid eeskujuks enda valdkonnas.

Keskkond

Ellex Raidla on keskkonnasõbralik advokaadibüroo –alates 2016. aastast on meil Rohelise Kontori märgis, mille annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon.

Lisaks keskkonnasäästlikule mõtteviisile toetame paberivaba kontori printsiipi; taaskasutamist (oleme varustatud  paberi-, plasti- ja elektroonikajäätmete sorteerimiskastidega ning taaskasutame kontoritarbeid); kasutame jätkusuutlikke tarnijaid.

Pro bono planets

Tunnustused

Kõrgelt hinnatud