Vaidlused

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine

Meie meeskonnal on põhjalik kogemus välismaa kohtute määratud pankrotihaldurite ja usaldusisikute esindamisel

Service hero mask

Esindame regulaarselt kliente pretsedenti loovates kaasustes, mis puudutavad välismaiste kohtuotsuste ja vahekohtuotsuste tunnustamist ning täitmisele pööramist Balti riikides. Meie meeskonnal on põhjalik kogemus välismaa kohtute määratud pankrotihaldurite ja usaldusisikute esindamisel.

Teeme koostööd teiste riikide advokaadibüroodega hagi tagamise määruste täitmisel ning juhtudel, kui teistes jurisdiktsioonides algatatakse paralleelne menetlus. Enamasti kaasneb piiriüleseid küsimusi hõlmavate kaasustega Euroopa Liidu määruste keerukas analüüs ja tõlgendamine ning riiklikelt kohtutelt Euroopa Liidu kohtu eelotsuse küsimise taotlemine. Meie eksperdid juhivad kliente läbi menetluse kõigis kohtuastmetes kuni lõpliku kohtuotsuseni ning teevad koostööd kohtutäituritega, et jõuda parima tulemuseni.

Võta meiega ühendust

Arne Ots

Arne Ots

Partner

/

Eesti

Toomas Vaher

Toomas Vaher

Partner

/

Eesti

Anton Sigal

Anton Sigal

Partner

/

Eesti

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
marko kairjak
Marko Kairjak, PhD.
Partner / Eesti
Person Item Background
liis könn
Liis Könn
Partner / Eesti
Person Item Background
marika kütt
Marika Kütt
Nõunik / Eesti
Person Item Background
Mari Mikson
Mari Mikson
Advokaat / Eesti
Person Item Background
Arne Ots
Arne Ots
Partner / Eesti
Person Item Background
Anton Sigal
Anton Sigal
Partner / Eesti
Person Item Background
maria teder
Maria Teder
Nõunik / Eesti
Person Item Background
grete-kai teeäär
Grete-Kai Teeäär
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
Käroli Tiirik
Käroli Tiirik
Advokaat / Eesti
Person Item Background
Toomas Vaher
Toomas Vaher
Partner / Eesti