Eesti Energia AS-i nõustamine Aktsiaseltsi Kohtla-Järve Soojus osaluse müügis VKG Energia OÜ-le

Eesti Energia Aktsiaselts ja VKG Energia OÜ sõlmisid lepingu, mille kohaselt Eesti Energia müüb senisele kaasomanikule oma 59,2%-lise osaluse Aktsiaseltsis Kohtla-Järve Soojus. Tehingu teostumise järel saab VKG Energiast soojusettevõte ainuomanik.

Ellex Raidla nõustas Eesti Energiat lepingu ettevalmistamisel ja läbirääkimistel ning projekti teostasid nõunikud Jaanus Ikla ja Martin Käerdi.