Konkurentsiamet on Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlemisel teinud õiguspärase otsuse

Riigikohus ei võtnud menetlusse kassatsioonikaebust, mis püüdis vaidlustada konkurentsiameti paari aasta tagust otsust anda Enefit Green AS ja Nelja Energia ASile koondumiseks loa.

6. novembril 2018 tegi Konkurentsiamet otsuse, millega lubas Enefit Green AS-il omandada valitsev mõju Nelja Energia AS-i üle.

See otsus vaidlustati Tallinna Halduskohtus. Kohus leidis 2020. aastal, et esitatud kaebus on põhjendamatu ning Konkurentsiameti otsus on õiguspärane. Tallinna Halduskohtu otsus omakorda kaevati edasi ringkonnakohtusse.

17. juunil 2021 tegi Tallinna Ringkonnakohus otsuse, millega jättis kaebajate (ELEON AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, AiduTuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ) apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu otsuse resolutsiooni muutmata.

Kaebajad esitasid Ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonikaebused. Riigikohus ei võtnud ELEON AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, Aidu Tuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ kassatsioonkaebust menetlusse. Seega jääb jõusse Tallinna Ringkonnakohtu 17.06.2021 otsus, millega jäeti apellatsioonkaebus rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu otsuse resolutsioon muutmata.

Kohtuvaidluse tulemusena on selge, et Konkurentsiamet on Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlemisel teinud õiguspärase otsuse.

Enefit Green on Eesti ja Baltikumi üks suuremaid taastuvenergia tootjaid.

Enefit Green AS-i õigusnõustajateks olid Ellex Raidla partnerid Arne Ots ja Martin Mäesalu ning vandeadvokaat Martin Raude.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Martin Mäesalu
Partner / Eesti
Person Item Background
Arne Ots
Partner / Eesti