Tallinna Ringkonnakohus: Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise luba on õiguspärane

6. novembril 2018 tegi Konkurentsiamet otsuse, millega lubas Enefit Green AS-il omandada valitsev mõju Nelja Energia AS-i üle.

See otsus vaidlustati Tallinna Halduskohtus. Kohus leidis 2020. aastal, et esitatud kaebus on põhjendamatu ning Konkurentsiameti otsus on õiguspärane. Tallinna Halduskohtu otsus omakorda kaevati edasi ringkonnakohtusse.

17. juunil 2021 tegi Tallinna Ringkonnakohus otsuse, millega jättis kaebajate (ELEON AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, AiduTuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ) apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu otsuse resolutsiooni muutmata.

Enefit Green on Eesti ja Baltikumi üks suuremaid taastuvenergia tootjaid.

Enefit Green AS-i õigusnõustajateks olid Ellex Raidla partnerid Arne Ots ja Martin Mäesalu ning vandeadvokaat Martin Raude.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background

Arne Ots

Partner / Eesti
Person Item Background

Martin Mäesalu

Partner / Eesti
Person Item Background
martin raude

Martin Raude

Vandeadvokaat / Eesti