Apgynėme Kauno miesto savivaldybės interesus 3,2 mln. Eur vertės viešųjų pirkimų byloje

„Ellex Valiunas“ Viešųjų pirkimų, viešojo ir privataus sektorių partnerystės praktikos teisininkai sėkmingai apgynė kliento – Kauno miesto savivaldybės administracijos – interesus teisme, ginčijantis dėl Lampėdžių irklavimo trasos įrengimo darbų viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo.

Ginčas byloje vyko dėl to, ar tiekėjo pasiūlymas Lampėdžių irklavimo trasos įrengimo darbų pirkime buvo atmestas teisėtai. „Ellex Valiunas“ viešųjų pirkimų komanda gynė Kauno miesto savivaldybės administracijos poziciją, kad tiekėjas neturėjo (neįrodė) tokios kvalifikacijos, kokios reikalauta pirkimo sąlygose. Kauno apygardos teismas dar rugpjūčio mėnesį priėmė savivaldybei palankų sprendimą. Konstatuota, kad tiekėjas neįrodė turintis techninius pajėgumus, kurių reikalauta pagal pirkimo kvalifikacijos reikalavimus ir kurie yra būtini konkretiems vandens telkinio gilinimo darbams atlikti.
Spalį Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, tiekėjo apeliacinį skundą atmetė ir pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Įdomus aspektas – pasisakyta, kad VPĮ 49 str. 4 d. įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga pasiūlyti pakeisti subtiekėją yra įgyvendinama ne tik expressis verbis tai nurodant tiekėjui. Tokia pareiga yra įgyvendinama ir tuo atveju, kai į tiekėją kreipiamasi, visų pirma, nurodant, kad jis nepateikė visų reikalingų dokumentų kvalifikacijai pagrįsti, ir, antra, papildomai kreipiamasi nurodant, kad pajėgumas, kuriam pagrįsti pasitelktas subtiekėjas, nėra tenkinamas.
Viešo pirkimo vertė buvo 3,2 mln. Eur. Kadangi „Ellex Valiunas“ komandos parengtas atskirasis skundas dėl byloje taikomų laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo sustabdymo) buvo tenkintas dar rugpjūčio mėnesio pabaigoje, rangos sutartis su pirkimo laimėtoju jau pasirašyta ir vykdomi irklavimo trasos įrengimo darbai.
Kliento interesus gynė: asocijuotieji teisininkai Šarūnas Neniškis ir Aistė Mikočiūnienė, teisininkė Ingrida Grabienė ir partneris advokatas dr. Karolis Kačerauskas.

Ekspertai

Person Item Background
Ingrida Grabienė
Ingrida Grabienė
Asocijuotoji teisininkė / Lietuva
Person Item Background
Karolis Kačerauskas, Dr.
Partneris / Lietuva
Person Item Background
Šarūnas Neniškis
Šarūnas Neniškis
Asocijuotasis partneris / Lietuva