Ar karas, sankcijos bei COVID-19 yra force majeure? Naujausi Lietuvos bei Anglijos teismo išaiškinimai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo bylą, kurioje prekybos centro nuomininkas dėl šalyje pritaikytų COVID-19 karantino ribojimų siekė būti atleistas nuo nuomos mokesčio už salelę prekybos centre.

Kovo 24 d. nutartyje kasacinis teismas išaiškino, kad force majeure yra ne tik tada, kai šalis negali objektyviai įvykdyti sutarties, bet ir kai sutartį yra ekonomiškai (praktiškai) neįmanoma įvykdyti ar sutarties vykdymas prarado savo tikslą:

[N]enugalima jėga laikomi ne tik objektyvaus neįmanomumo atvejai, bet ir kitos išorinių veiksnių nulemtos neįmanomumo atmainos, kurios pripažįstamos šiuolaikinėje sutarčių teisėje, pavyzdžiui, sutarties vykdymo ekonominis (praktinis) neįmanomumas, sutarties tikslo žlugimas (frustracija).

Teismas pripažino, kad patalpų nuomos tikslas – vykdyti komercinę veiklą, kuri, uždraudus prekybos centrų veiklą, tapo neįmanoma. Todėl Vyriausybės pritaikyti ribojimai iš esmės žlugdė sutarties tikslą tai teismas kvalifikavo kaip force majeure.

Šis teismo išaiškinimas gali būti aktualus verslui susidūrus su Vakarų šalių ar Rusijos pritaikytomis atsakomosiomis sankcijomis. Daliai verslų Rusijoje negali būti vykdomi jokie įsipareigojimai dėl JAV ar ES pritaikytų sankcijų. Rusija savo ruožtu skelbia, kad atsiskaitymus už gamtines dujas priiminės tik rubliais.

Svarbią bylą dėl dar po Krymo okupacijos pritaikytų ribojimų išnagrinėjo Anglijos ir Velso Aukštasis teismas 2022 m. kovo 3 d. sprendimu. Šioje byloje Anglijoje įsteigta įmonė atsisakė toliau vykdyti sutartinius mokėjimus dėl jos kontrahentui pritaikytų JAV sankcijų. Kontrahentas reikalavo vykdyti sutartį ir sutiko priimti mokėjimus kita valiuta nei JAV doleriais. Kadangi JAV sankcijos nebuvo tiesiogiai taikomos Anglijos įmonei, šalių ginčą nagrinėjęs arbitražo teismas į jas pasižiūrėjo pro pirštus. Arbitražo teismas pripažino, kad sutarties šalys turi bendradarbiauti, todėl Anglijos įmonė privalėjo pakeisti sutartyje numatytą atsiskaitymą USD doleriais. Sprendimu nepatenkinta Anglijos įmonės apskundė arbitražo sprendimą Anglijos teismui. Anglijos ir Velso Aukštasis teismas panaikino arbitražo sprendimą ir pripažino, kad dėl pritaikytų sankcijų susidarė force majeure situacija ir Anglijos įmonė neturėjo pareigos nukrypti nuo sutartyje numatyto atsiskaitymo JAV doleriais.

Šie naujausi postūmiai force majeure situacijų vertinime įneša aiškumo sukrėtimų ir nenuspėjamumo kamuojamam verslui. Tačiau kiekviena situacija vertintina atskirai, išsamiai įvertinant ir atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes.

Ekspertai

Person Item Background
Vilija Vaitkutė Pavan
Vilija Vaitkutė Pavan
Partnerė / Lietuva