Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys: EBPO gairės COVID-19 kontekste

2021 m. sausio 21 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė atnaujintas „Gaires dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių (DAIS) ir COVID-19 pandemijos poveikio“ (Gairės) (čia).

Gairėse pateikiamos rekomendacijos dėl DAIS nuostatų aiškinimo ir taikymo laikotarpiui, kai dėl COVID-19 pandemijos, siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą, buvo įvesti įvairūs apribojimai, įskaitant ir mobilumo suvaržymą. Didžiausias dėmesys Gairėse skiriamas:

  • fizinių asmenų rezidavimo statuso nustatymui mokesčių tikslais,
  • nuolatinės buveinės pripažinimui bei
  • pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimui.

 

Nors Gairėse pateiktos rekomendacijos nėra privalomos, EPBO pabrėžia su mokesčiais susijusio tikrumo / apibrėžtumo poreikį mokesčių mokėtojams ir todėl skatina skirtingų valstybių mokesčių administratorius pateikti oficialius nacionalinius DAIS nuostatų taikymo COVID-19 pandemijos kontekste paaiškinimus. Kaip gerąją praktiką, EBPO į Gaires įtraukė kai kurių valstybių mokesčių administratorių jau pateiktus išaiškinimus.

Pagal EBPO atnaujintas Gaires:

  • Darbo funkcijų vykdymas iš namų kitoje valstybėje neturėtų sukurti nuolatinės darbdavio buveinės toje valstybėje, jeigu darbuotojas dirba nuotoliniu būdu dėl (i) visuomenės sveikatos apsaugos ar  (ii) valstybės institucijų sprendimo.
  • Darbo funkcijų vykdymas ar agento veikla kitoje valstybėje nei įsikūręs darbdavys / įmonė neturėtų tenkinti nuolatinumo kriterijaus ir, atitinkamai, neturėtų sukurti nuolatinės buveinės, jeigu tokia veikla kitoje valstybėje atliekama dėl (i) visuomenės sveikatos apsaugos ar (ii) valstybės institucijų sprendimo.
  • Laikas, kai darbai statybos aikštelėje ar statybos arba įrengimo projektas buvo sustabdyti dėl (i) visuomenės sveikatos apsaugos ar (ii) valstybės institucijų sprendimo, neturėtų būti įskaitomas į projekto vykdymo laiką, nuo kurio priklauso nuolatinės buveinės konstatavimas.
  • Bendrovė neturėtų būti pripažįstama kitos valstybės, iš kurios dėl COVID-19 pandemijos laikinai dirba jos valdybos nariai ar vadovai, rezidente mokesčių tikslais.
  • Gyventojo rezidavimo valstybė mokesčių tikslais neturėtų pasikeisti, jeigu gyventojas dirba iš kitos valstybės dėl (i) visuomenės sveikatos apsaugos ar (ii) valstybės institucijų sprendimo. Atitinkamai, toks laikotarpis, praleistas kitoje valstybėje, neturėtų būtų įskaitomas į 183 dienas, kai sprendžiama dėl kitos valstybės mokesčių rezidento samdomojo darbo apmokestinimo valstybėje, kurioje yra faktiškai dirbama.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI) išaiškinimų dėl DAIS nuostatų taikymo COVID-19 pandemijos kontekste dar nėra pateikusi. Visgi, atsižvelgiant į tai, kad artėja gyventojų pajamų mokesčio bei pelno mokesčio deklaravimo laikotarpis, oficialūs VMI išaiškinimai būtų ypatingai svarbūs, kadangi pagal dabar galiojančius teisės aktus bei išaiškinimus, jokios išimtys, susijusios su COVID-19 pandemija, mokesčių rezidavimo statuso nustatymui ar pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimui Lietuvoje nėra taikomos.

Ekspertai

Person Item Background
Gintaras Balčius
Gintaras Balčius
Ekspertas / Lietuva