Augustinas Mačionis

Asocijuotasis teisininkas

Lietuva

Augustinas Mačionis
+370 657 14116

Augustinas Mačionis yra asocijuotasis teisininkas, turintis profesinės patirties konsultuojant verslo klientus įmonių teisės, įmonių įsigijimo ir susijungimų, įmonių veiklos tyrimo ir kitais klausimais, susijusiais su įmonių valdymu ir kasdieninių verslo sprendimų priėmimu. Jis yra kompetentingas rengti korporatyvinių dokumentų ir įvairių sutarčių projektus bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su juridinių asmenų steigimu, restruktūrizavimu, reorganizavimu ir likvidavimu.

2018

Vilniaus universitetas

Teisės magistro laipsnis (LL.M.)

2017

Heidelbergo universitetas, Vokietija

Erasmus studijos