„Ellex Valiunas“ atstovaus Lietuvai ginčijant ES Mobilumo paketą

Ginčijant Mobilumo paketą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (ESTT) LR Teisingumo ministerijai atstovaus advokatų kontora „Ellex Valiunas“.

Teisme bus ginčijamos Mobilumo paketo nuostatos, kurios nurodo po 8 savaičių grąžinti transporto priemonę į jos įsisteigimo valstybę, riboja kabotažą – vidinius pervežimus ES šalyse, koreguoja vairuotojų komandiravimo sąlygas; taip pat bus ginčijamos nuostatos, susijusios su nepagrįstai ankstyvu pakeistų poilsio sąlygų įsigaliojimu, nors tam dar nėra sukurta pakankama infrastruktūra.
Lietuvos nuomone, šios Mobilumo paketo nuostatos prieštarauja ir Europos žaliojo kurso tikslams – didina transporto koridorių intensyvumą ir taršą, taip pat riboja Lietuvos verslo galimybes kitose ES šalyse.
„Ellex Valiunas“ partneris ir Ginčų sprendimo praktikos vadovas Ramūnas Petravičius akcentuoja, kad Mobilumo pakete įtvirtintos sąlygos galimai neatsižvelgia į periferinių ES valstybių, kartu ir Lietuvos, teisę turėti vienodas konkurencijos sąlygas transporto industrijoje. Atsižvelgiant į tai, šio projekto tikslas – kreipiantis į kompetentingą ES instituciją įvertinti priimtų teisės aktų nuostatų (ne)teisėtumą ir taip užtikrinti vienodos konkurencijos principus Lietuvos vežėjams.
 „Kreipdamiesi į ES Teisingumo teismą vadovaujamės gerąja praktika – šis teismas jau dukart yra tenkinęs Vokietijos federacinės respublikos ieškinius dėl Europos Parlamento ir Tarybos bei Europos Komisijos priimtų dokumentų panaikinimo, taip pat tenkintas ir jungtinis Didžiosios Britanijos bei Šiaurės Airijos Karalystės ieškinys dėl Tarybos direktyvos, numatančios tam tikrus darbo laiko organizavimo aspektų pakeitimus, panaikinimo. Manome, kad Lietuvos argumentai ginant vežėjų sektorių yra pagrįsti ir reikšmingi ne tik patiems vežėjams, bet ir šalies ekonomikai, nes vežėjų sektorius pastaraisiais metais sudaro beveik 10 proc. šalies BVP“, – teigia advokatas R. Petravičius.
„Ellex Valiunas“ šiame projekte atstovaus jungtinė Ginčų sprendimo, Valstybės pagalbos, Duomenų apsaugos, Reguliuojamųjų industrijų ir Mokesčių praktikų bei grupių teisininkų komanda: partneriai R. Petravičius, Dr. Karolis Kačerauskas, Dr. Egidijus Baranauskas, asocijuotosios teisininkės Agnė Kisieliauskaitė, Aistė Mikočiūnienė, Gintarė Taluntytė bei teisininkės Karolina Nauronė ir Edita Masiulė.
Šie kontoros teisininkai turi sukaupę didelę praktinę patirtį atstovaujant klientų ir valstybės interesams Bendrajame Teisme bei Teisingumo Teisme, taip pat turi tiesioginės patirties ES teisės aktų leidybos procesuose, yra atstovavę klientams visose ES institucijose ir bylose dėl ES materialinės teisės aiškinimo bei taikymo, nuolat dalyvauja nacionaliniuose teisėkūros procesuose valstybės institucijų sudėtyje.

Ekspertai

Person Item Background
Dr. Egidijus Baranauskas
Egidijus Baranauskas, Dr.
Partneris / Lietuva
Person Item Background
Karolis Kačerauskas, Dr.
Partneris / Lietuva
Person Item Background
Agnė Kisieliauskaitė
Agnė Kisieliauskaitė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva
Person Item Background
Edita Masiulė
Edita Masiulė
Asocijuotoji teisininkė / Lietuva
Person Item Background
Karolina Nauronė
Karolina Nauronė
Asocijuotoji teisininkė / Lietuva
Person Item Background
Ramūnas Petravičius
Ramūnas Petravičius
Partneris / Lietuva
Person Item Background
Gintarė Taluntytė
Gintarė Taluntytė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva