ESTT: informacija apie galutinius naudos gavėjus nebebus vieša

By: Robertas Čiočys, Dr.

ES Teisingumo Teismas priėmė svarbų sprendimą, pripažindamas, kad iki šiol vieši buvę bendrovių (ir kitų juridinių asmenų) galutinių naudos gavėjų duomenys nebebus vieši. Galutiniais naudos gavėjais yra laikomi asmenys, kurie tiesiogiai ir per kitas įmones kontroliuoja daugiau nei 25% bendrovės akcijų.

Reikalavimas registruoti juridinių asmenų galutinius naudos gavėjus ir juos atskleisti visuomenei kilo iš ES V-osios Pinigų plovimo prevencijos (AML) direktyvos. Lietuvoje šis reikalavimas įgyvendintas šių metų pradžioje VĮ Registrų centras sukūrus JANGIS – Juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų informacinę sistemą. Sistemos duomenys buvo ir šiandiena vis dar yra prienami visuomenei. Sistemoje matomi Lietuvoje registruotų Juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų vardai, pavardės, gimimo metai ir mėnuo bei akcijų dalis procentais.

Po ES Teisingumo Teismo sprendimo šis reguliavimas bus reikšmingai koreguojamas. JANGIS sistema ir pareiga registruoti galutinius naudos gavėjus išliks, tačiau bus prieinama tik bankams, kitoms finansų įstaigoms, VMI, FNTT ir kitiems subjektams, kurie sugebės pagrįsti teisėtą interesą. Ir nebebus prieinama visuomenei.

Tokį teismo sprendimą jau įgyvendino Nyderlandai, Belgija ir Liuksemburgas, tačiau reaguoti privalės ir kitos ES valstybės.

Beje, tampa pakankami akivaizdu, kad ir informacija apie tiesioginius bendrovių akcininkus, fizinius asmenis, turės tapti nevieša. Tai paralelinės sistemos JADIS – Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos – duomenys. Nors JADIS sistema ir nėra kilusi iš ES teisės (išskyrus, kai registruojamas vienintelis bendrovės akcininkas), tačiau iš ES Teisingumo Teismo sprendimo akivaizdu, kad toks akcininkų, fizinių asmenų, išviešinimas prieštarauja ES teisei. Konkrečiai, prieštarauja ES Pagrindinių Teisių Chartijos 7 straipsniu ir 8 straipsniu ginamoms teisėms į asmens privatų gyvenimą ir duomenų apsaugą.

Jau kurį laiką laką matome konkurenciją tarp dviejų nesuderinamų svertų — viešumo ir skaidrumo (po Panama Papers ir panašių skandalų) bei privatumo ir vis griežtėjančių duomenų apsaugos reikalavimų. Pastarajame etape svertai krypsta į privatumo ir duomenų apsaugą.

Kartu pažymėtina, kad pastarasis ES Teisingumo Teismo sprendimas nepaveiks bendrovių vadovų ir valdybos narių duomenų, kurie Juridinių asmenų registre ir toliau liks vieši.

Straipsnyje minimas sprendimas yra 2022 m lapkričio 22 d. ES Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-37/20 ir C-601/20 WM, Sovim SA v. Liuksemburgo Verslo Registras.

Ekspertai

Person Item Background
Robertas Čiočys, Dr.
Robertas Čiočys, Dr.
Partneris / Lietuva