Nauja teismų praktika leido skųsti VMI nepritarimą išankstiniam susitarimui su mokesčių mokėtoju

Mokesčių administravimo įstatyme (MAĮ) įtvirtinta nuostata dėl mokesčių administratoriaus išankstinių įsipareigojimų dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo jau skaičiuos 10 metus. Per šiuos 10 metų keitėsi tiek Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), tiek ir teismų pozicija dėl šios nuostatos taikymo. Svarbu tai, kad šie pokyčiai vyko mokesčių mokėtojų naudai. Vasario 24 d. priimtą LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį dėl MAĮ 371 str. taikymo galima laikyti dar viena pergale (čia).

Prisiminkim 2019-06-26 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) nutartį, po kurios VMI buvo priversta tikslinti 2011-10-19 VMI viršininko įsakymu Nr. VA-105 patvirtintas Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisykles (Taisyklės). LVAT minėtoje nutartyje pasisakė, kad mokesčio mokėtojo prašymui pritarti jo siūlomam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui atitinkant MAĮ 371 str. 1 d. nustatytus reikalavimus, VMI privalo išnagrinėti tokį mokesčių mokėtojo prašymą ir pritarti arba nepritarti prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui, o ne perduoti jį VMI Teisės departamentui, kad šis padalinys parengtų atsakymą į mokesčių mokėtojo prašymą pagal Konsultacijų ir informacijos teikimo VMI taisykles, grindžiant tuo, kad prašyme nurodomas atvejis yra nesudėtingas ir aiškus (kaip buvo numatyta Taisyklėse). Reikia pažymėti, jog LVAT minėtą Taisyklių nuostatą pripažino prieštaraujančia MAĮ 371 str.

 

Praėjusią savaitę (vasario 24 d.) priimtą LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį dėl MAĮ 371 str. taikymo galima laikyti dar viena pergale (čia). LVAT šioje nutartyje dar kartą pasisakė, kad MAĮ 371 str. 3 d. 2 p. numatytas sprendimas (nepritarti mokesčių mokėtojo prašymui) laikytinas viešojo administravimo srityje priimtu mokesčių mokėtojui teisines pasekmes sukeliančiu individualiu administraciniu aktu, kurio teisėtumo ir pagrįstumo patikra yra priskirta administracinių teismų kompetencijai. LVAT taip pat pasisakė, jog VMI argumentai, kuriais grindžiamas atsisakymas priimti MAĮ 371 str. 3 d. 1 p. nurodytą sprendimą, negali būti pripažinti šio viešojo administravimo subjekto nuomone, nedarančia įtakos mokesčių mokėtojo teisėms ir teisėtiems interesams (kas buvo sakoma iki šios LVAT nutarties). Taigi, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija savo nutartimi užtvirtino, jog mokesčių mokėtojas, nesutikdamas su VMI sprendimu dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo būsimam sandoriui (kai VMI priima sprendimą nepritarti mokesčių mokėtojo prašymui), turi teisę jį skųsti administraciniam teismui, kuris atitinkamai privalo įvertinti, ar ginčijamas VMI sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Tai reiškia, kad administracinis teismas privalo pasisakyti ir dėl VMI priimto sprendimo turinio (faktinių aplinkybių vertinimo, teisės normų aiškinimo bei taikymo).

 

Tokią savo poziciją LVAT grindžia tuo, jog administracinio teismo atsisakymas nagrinėti mokesčių mokėtojo skundą dėl VMI sprendimo nepritari mokesčių mokėjo prašymui dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo būsimam sandoriui, laikytinas nesuderinamu su bendru viešojo administravimo subjekto veiklos teisėtumo reikalavimu bei pareiga pagrįsti priimamą sprendimą. Be to, LVAT pasisakė, jog MAĮ 371 str. 3 d. 1 p. nurodytas sprendimas negali būti priimtas, jei būsimajam sandoriui kvalifikuoti reikšmingos faktinės aplinkybės nėra aiškios ir vienareikšmės. Tai reiškia, jog administracinis teismas gali vertinti mokesčių administratoriaus argumentų dėl būsimojo sandorio kvalifikavimo apmokestinimo tikslais (ne)pagrįstumą tik tuomet, kai visos šiam kvalifikavimui reikšmingos faktinės aplinkybės yra nurodytos (nustatytos), aiškios ir vienareikšmės – tokiu atveju teisme ginčas kyla tik dėl teisės (būsimojo sandorio kvalifikavimo), o ne dėl fakto.

 

Taigi, LVAT praktika nestovi vietoje. Laikas parodys, kaip po šios LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos nutarties pasikeis VMI praktika priimant sprendimus dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo būsimam sandoriui.

Ekspertai

Person Item Background
Gintaras Balčius
Gintaras Balčius
Ekspertas / Lietuva