Nekilnojamojo turto apmokestinimas 2021 m. Pokyčių apžvalga

By: Gintaras Balčius

Nekilnojamas turtas ir jo apmokestinimas nuolat sulaukia įvairiausių diskusijų. Kokios mokesčio naujovės numatytos 2021 metais?

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI) 2021 m. sausio 14 d. informaciniame pranešime „Dėl nekilnojamojo turto, vertinamo masiniu būdu, mokesčių verčių nustatymo“ (čia) atkreipė dėmesį, kad nekilnojamojo turto (NT) mokestis už 2021 m. turės būsi apskaičiuojamas pagal naujas VĮ „Registrų centras“ nustatytas mokestines vertes. VMI taip pat pasisakė dėl fiziniams asmenims taikomo NT neapmokestinamojo dydžio. VMI nurodė, kad fiziniai asmenys, esantys santuokoje ir, atitinkamai, jos metu įgiję, pasistatę ar įsigyjantys NT, bendrai didesniu NT neapmokestinamuoju dydžiu galės pasinaudoti tik jeigu nuosavybės teisė į tokį NT Nekilnojamojo turto registre bus įregistruota kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Jeigu bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė Nekilnojamojo turto registre nebus įregistruota, VMI preziumuos, jog NT nuosavybės teise priklauso tik vienam iš sutuoktinių ir mokestį apskaičiuos tik tam vienam fiziniam asmeniui, t. y. NT vertė nebus dalinama sutuoktiniams lygiomis dalimis.

Tuo tarpu Civilinio kodekso (CK) nuostatos sako kitaip. CK 3.87 str. 1 d. įtvirtinta, kad įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Be to, CK 3.88 str. 2 d. preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė.

Taigi, turime VMI prezumpciją dėl nuosavybės teisės pripažinimo tik vienam iš sutuoktinių, kuri neatitinka CK įtvirtinto sutuoktinių turto teisinio režimo.

Be abejo, galimybė juridinį faktą apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę įregistruoti yra. Tai galima padaryti elektroniniu būdu, tačiau tai mokama paslauga ir šia galimybe gali pasinaudoti asmenys, turintys elektroninį parašą. Elektroniniu būdu pasirašyti neturintiems galimybės, tektų vykti tiesiogiai į VĮ „Registrų centras“.

Žinoma, juridinio fakto apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę įregistravimas VMI palengvintų NT mokesčio administravimą, nes taptų lengviau identifikuoti konkrečiam asmeniui taikomą NT neapmokestinamąjį dydį, tačiau nurodyto juridinio fakto neįregistravimas negali būti pakankamas pagrindas iš karto netaikyti mokesčio mokėtojams (sutuoktiniams) pagal NT mokesčio įstatymą priklausančio NT vertės padalinimo lygiomis dalimis.

Ekspertai

Person Item Background
Gintaras Balčius
Gintaras Balčius
Ekspertas / Lietuva