„Ellex Valiunas“ padėjo VPT parengti tipinę statybos rangos darbų sutartį

Advokatų kontora „Ellex Valiunas“ reikšmingai prisidėjo prie perkančiosioms organizacijoms ir statybos darbų rangovams skirto naujo dokumento – tipinės statybos rangos sutarties – atsiradimo. Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) užsakymu šią tipinę sutartį ruošę kontoros advokatai neabejoja, kad dokumentas turės reikšmingą įtaką Lietuvos rinkoje susiklosčiusiai praktikai ir taps rinkos standartu.

Tipinė statybos rangos sutartis buvo rengiama bendradarbiaujant su valstybės institucijomis bei statybos rinkos dalyviais. Šis bendradarbiavimas padėjo maksimaliai atsižvelgti į atskirų institucijų ir rangovų siūlymus bei pastabas.

Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo išplėstinė kontoros komanda. Projektui vadovavo kontoros partneriai dr. Karolis Kačerauskas ir dr. Olga Petroševičienė, bei statybų teisės ekspertė Nijolė Vaičiūnaitė.

Rengiant šios tipinės sutarties nuostatas, buvo atsižvelgta tiek į esamą problematiką statybos rangos sutarčių vykdymo kontekste, tiek į gerąsias praktikas. Siekta subalansuoti abiejų sutarties šalių teises ir pareigas, aiškiai numatyti atsakomybės sritis, rizikos pasidalijimą ir užkirsti kelią galimiems ginčams. Tikimasi, kad parengta sutartis taps patogiu ir efektyviu įrankiu pirkimų vykdytojams atliekant darbų pirkimus, o sudarytų sutarčių vykdymas taps aiškus, sklandus ir kuriantis pridėtinę vertę abiem sutarties šalims.

„Sutartis yra labai detali ir pateikia teisinius atsakymus į sunkius praktinius klausimus bei taip pat išlaiko iki šiol gyvavusią gerąją praktiką. Taigi manome, kad šis dokumentas prisidės prie struktūrinių statybos rinkos pokyčių ir leis įsigalėti racionalumui bei rasti šalių interesų balansą“, – teigia „Ellex Valiunas“ viešųjų pirkimų partneris K. Kačerauskas.

Anot jo, dokumentas parengtas itin universaliai ir yra tinkamas tiek pastatyti mokyklą, tiek patalpas perdažyti planuojančioms perkančiosioms organizacijoms.

Nuoroda į dokumentus – čia:

Gairės, rekomendacijos, pranešimai | Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt)
Žiūrėti: Pavyzdinė rangos darbų sutartis su priedais

Ekspertai

Person Item Background
Karolis Kačerauskas, Dr.
Partneris / Lietuva
Person Item Background
Olga Petroševičienė
Olga Petroševičienė, Dr.
Partnerė / Lietuva
Person Item Background
Nijolė Vaičiūnaitė
Nijolė Vaičiūnaitė
Ekspertė / Lietuva