Apgynėme kliento interesus dėl 1 mln. Eur ieškinio

Byloje buvo sprendžiamas klausimas, ar „Ellex Valiunas“ klientas, kuris nuomavosi turtą iš bendrovės, kurios akcininkė yra viena savivaldybė, sukėlė nuostolius pačiai savivaldybei. Nuostoliai šioje byloje buvo įvardijami kaip buhalterinis bendrovės turto vertės sumažėjimas.

Teismas, atmesdamas ieškinį ir pritardamas „Ellex Valiunas“ argumentams, sprendime pažymėjo kelias fundamentalias bendrovių teisės ir civilinio proceso taisykles. Pirma, kad bendrovės turtas yra atskiras nuo jos dalyvių turto, t. y. kad akcininkė (nagrinėjamu atveju savivaldybė) yra tik jos turimų akcijų savininkė, o bendrovės turto savininkė yra pati bendrovė. Antra, kad į teismą su ieškiniu turi teisę kreiptis asmuo, kuris gina jam pačiam priklausančią teisę arba interesą, t. y. ieškovas turi turėti savarankišką teisinį interesą ir poreikį jį ginti.

Byloje klientui atstovavo partneris prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas ir asocijuotasis teisininkas Kazimieras Vasiliauskas.

Apgynėme kliento interesus dėl 1 mln. Eur ieškinio

Ekspertai