Antti Perli on Eesti ülikoolides esmakordselt alustava era- ja riskikapitali õppekava lektor

Saabuval kevadsemestril alustab nii TalTechis kui ka Estonian Business Schoolis esmakordselt era- ja riskikapitali õppeaine. Uue õppekava lektoriteks on kogenud fondijuhid ja valdkonna eksperdid, sh Ellex Raidla nõunik Antti Perli.

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) ja ülikoolide koostöös loodud 8-nädalane õppeaine annab muuhulgas detailse ülevaate era- ja riskikapitalifondide toimimisest ning rollist eri arengufaasis ettevõtete arendamisel ja kasvatamisel.

Nii Eesti kui rahvusvahelise praktika baasil kujundatud õppeaine lektoriteks on mitmed kogenud fondijuhid ja valdkonna eksperdid.

Uus ainekava koosneb kokku seitsmest teemaplokist:

  1. Sissejuhatus era- ja riskikapitali olemusse ja rolli majanduses.
  2. Era- ja riskikapitali erinevad strateegiad ja rahastuse seosed firmade elutsükliga.
  3. Peamised erinevused erakapitali (private equity) ja riskikapitali (venture capital) vahel investeeringute juhtimise, riski-tulu profiili ja ettevõtte väärtuse hindamise seisukohast.
  4. Era- ja riskikapitalifondi õiguslik raamistik ja tööpõhimõtted.
  5. Investeeringute väärtuse hindamise metoodika ja tehnikad.
  6. Erakapitali tehingu case-study  (“osta ja ehita“ strateegia).
  7. Riskikapitali tehingu case-study (seemnefaasi ettevõte).

Aine lõpeb kokkuvõtva eksamiga.

EstVCA poolt projekti kureerinud fondijuht Martin Hendrel jagub ülikoolide suunal vaid kiidusõnu: „Valmistasime projekti ette enam kui aasta aega ning mõlema ülikooliga oli äärmiselt konstruktiivne ja sisukas koostöö. Eestis on tänaseks juba enam kui kakskümmend era- ja riskikapitali fondi, mille juhitud varade kogumaht ületab 2 miljardit eurot. Fondid tõstavad järjest suuremas mahus investorkapitali ning täna on ettevõtjatel arenguvajadustele vastavalt võimalik valida erinevate fondistrateegiate vahel, sh riskikapital, erakapital, mezzanine, secondary jpt. EstVCA liikmete portfellides on ligi 500 ettevõtet ja tänaseks on ettevõtete kasvatamine fondiinvesteeringute toel tavapärane. Valdkonda sügavamalt käsitlev õppeaine on vajalik nii tulevastele ja praegustele kasvuambitsioonidega ettevõtjatele kui ka fondide juhtimise valdkonnas järelkasvu tagamiseks,“ selgitab Hendre.

„TalTech on alati avatud koostöö projektideks, mille kaudu saame tudengitele anda praktilise vaate mõne majandussektori toimimisest. TalTechi ning EstVCA koostöö on suurepärane näide sellest kuidas saavad kokku erasektori ootused ning ülikooli poolne soov pakkuda tudengitele akadeemilist ja samas ka praktilist haridust,“ kommenteeris koostöö alustamist TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektor Kalle Ahi, kes ülikooli poolt projekti veab. Tema sõnul on era- ja riskikapitali temaatika ülikoolide õppekavades seni teenimatult vähe tähelepanu leidnud, eriti arvestades selle järjest kasvavat olulisust tulevikus.

Estonian Business Schooli prorektori Maarja Murumägi sõnul on EBSi õppur üldiselt oma valikutes väga teadlik ning tal on ootus, et kool selliseid võimalusi pakuks. Investeerimise teemad on õppurite seas alati menukad olnud, mida ilmestavad ka varasemad edukad koostööprojektid nagu Suprema Academy.

EstVCA tegevjuht Kadri Lindpere kinnitab, et esialgse tagasiside järgi on huvi ainekava vastu suur. „Loodame väga, et saame anda hästi sisuka ja praktilise vaate ning et sellest kujuneb võimalus põnevaks koostööks ülikoolidega ka järgmistel aastatel. Saame ühes tudengitega lähemalt avada nii võimsate tehnoloogiaettevõtete nagu Bolt, Pipedrive, Veriff, Starship Technologies jt kasvuteekonda, aga minna sisse ka erakapitali fondide toel edulugusid näidanud ettevõtete kujunemisse nagu nt Thermory, Magnetic MRO, Unimed jpt,“ kirjeldab Lindpere.

Lisainfo EstVCA kodulehel.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
antti perli
Antti Perli
Partner / Eesti