Antti Perli valiti tagasi Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) uue juhatuse liikmeks

Ellex Raidla nõunik Antti Perli valiti 21. oktoobril EstVCA uue juhatuse liikmeks.

Uus EstVCA juhatus valiti kaheks aastaks ning sinna kuulub 11 oma ala eksperti, kes töötavad ühise eesmärgi nimel arendada Eesti PE/VC turgu ja ettevõtteid (2021-2023).

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (EstVCA) on era- ja riskikapitali tööstusharu esindajaid ning valdkonna tugiteenuste pakkujaid ühendav organisatsioon. Ellex Raidla Advokaadibüroo on EstVCA assotsieerunud liige.

Antti Perli on üks kogenumaid riskikapitali ning alustavate tehnoloogiaettevõtjate advokaate Eestis. Tema viimase aja kogemus riskikapitali ja erakapitali valdkonnas hõlmab üle 100 investeerimistehingu nõustamist, seda nii investori kui ka ettevõtja ja selle asutajate poolel.

Antti on EstVCA juhatuse liige alates 2015. aastast. Oma ametiaja jooksul on ta kaasa aidanud mitmele EstVCA juhitud õigusalasele algatusele, sealhulgas Eesti usaldusfondide regulatsiooni loomisele, osalusoptsioonide maksustamise muudatustele ja muude tehnoloogiaettevõtetega seotud regulatsioonide muutmisele. Ta on ka Eesti riskikapitaliinvesteeringute ja start-up ettevõtete mudeldokumentide peamine autor.

Antti on põhjalikult tegelenud usaldusfondide ja lepinguliste fondide struktureerimise ja asutamisega, fondi tingimuste, ühingulepingute ning erinevate sise-eeskirjade koostamise, tegevuslubade ja registreeringute taotlemise ning fondiinvestoritega (LPd) peetavate läbirääkimistega.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
antti perli
Antti Perli
Partner / Eesti