AS Bercman Technologies korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise

Pakkumise aluseks on Bercmani poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Bercmani kodulehel. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Bercmani juhatuse liikme Mart Suurkase kommentaar:

Börsil kauplemisele võtmine aitab tähelepanu pöörata senisest enam liiklusohutuse temaatikale ning sellega seonduvatele arengutele. Olles Nasdaqil kauplemisele võetud ettevõte oleme usaldusväärsed tugevad partnerid B2B äris. Tahame jõuliselt kasvada ning kutsume üles kõiki märkijaid ja tulevasi aktsionäre meie kasvuloost osa saama.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Avalikult pakutakse kuni 200 000 aktsiat, Bercman jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 40 000 aktsia võrra, kokku kuni 240 000 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 680 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 816 000 eurot. Bercman kavatseb pakkumise tulu kasutada kasvuks ja tootearenduseks. Täpsemalt kasutatakse tulu Nutika Ülekäiguraja optimeerimiseks, müügimeeskonna täiendamiseks, eksporditegevuste suurendamiseks, inseneri- ja tarkvaraarendusmeeskonna täiendamiseks ning rongide juhtimissüsteemide nõuetele vastava tootearenduse lõpuniviimiseks.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis.

Bercman on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate, kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 14. juunil 2021 kell 10:00 ning lõppeb 22. juunil 2021 kell 13:00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 3,4 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 3,3 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Bercmanil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

Õigusnõustajateks olid Ellex Raidla partner Gerli Kivisoo ja advokaat Georg Kuusik.

Allikas: Nasdaq Tallinn

Valdkonna eksperdid

Person Item Background

Georg Kuusik

Advokaat / Eesti
Person Item Background

Gerli Kivisoo

Partner / Eesti