Elisabet Fura

Nõunik

Eesti

elisabet fura
+372 640 7170

Elisabet Fura peamised ekspertvaldkonnad on äri-, transpordi- ja pankrotiõigus ning pikaajalise Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuna eelkõige kohtuvaidlused. Ellex Raidla nõunikuna teeb ta tihedat koostööd M&A ja vaidluste töörühmaga ning panustab äri- ja õigusalasesse koostöösse Balti- ja Põhjamaade riikide vahel.

Elisabet kandis kuni 2016. aasta augustini Rootsi parlamendi ombudsmani tiitlit ning on ka rahvusvahelise ombudsmanide instituudi, International Ombudsman Institute (IOI) juhatuse liige.
Elisabetil on pikaajaline kogemus Rootsi õigussüsteemis. Ta on töötanud Rootsi Kohtus ja olnud partner juhtivas advokaadibüroos Vinge. Elisabet on töötanud nii Rootsi Advokatuuri aseesimehe kui ka esimehena. Lisaks on Elisabet juhtinud Rootsi delegatsiooni CCBE (Council of Bars and Law Societies of the European Union) juures.

Elisabet on olnud kohtunik Euroopa Inimõiguste Kohtus ja teda on tunnustatud eksperdina kaasatud mitmesse Rootsi parlamendikomisjoni töösse.

Elisabet on olnud lektor Stockholmi ja Uppsala õigusteaduskonnas, Stockholmi majanduskoolis ja teinud koostööd mitmete õigusvaldkonna õppeasutustega, nagu Centre Régional de Formation Professionnel des Barreaux de la courd‘Appel de Paris (CFPP) ja Swedish Institute for Legal Development (SILD).

Elisabet Fura on Stockholmi Ülikooli õigusteaduskonna audoktor.

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta isik õigusteenust, ta abistab advokaati.

2010

Stockholmi Ülikool, Rootsi

Juris doctor iuris honoris causa

1979

Stockholmi Ülikool, Rootsi

Magistrikraad