Erik Seim

Jurist

Eesti

erik seim
+372 5919 7207

Erik Seim on Ellex Raidla jurist, kelle peamisteks töövaldkondadeks on logistika ja transiit, konkurentsiõigus ja riigiabi.

Enne Ellex Raidlaga liitumist töötas Erik raudtee-ettevõttes AS E.R.S., mis on korduvalt Eesti edukaimaks ettevõtteks nimetatud AS-i Vopak E.O.S. (tänase nimetusega AS Liwathon E.O.S.) raudteevedude eest vastutav tütarettevõte. Esmalt juristina ja seejärel juhatuse liikmena osales Erik kõigi suurimate tehingute ettevalmistamises (sh raudteeveo- ja remonditeenuste osutamine, veeremi ost-müük ning sertifitseerimine, maaletoomine), koordineeris vaidluste lahendamisi (mh piiriülestel vedudel raudteeinfrastruktuurile ligipääs, raudtee kasutustasude õiguspärasus) ja viis läbi ettevõtte optimeerimist (sh restruktureerimine, teenuste kuluefektiivsuse tõstmine, varade müük).

Varasemalt on Erik praktiseerinud Lõuna ja Põhja Ringkonnaprokuratuuris, Justiitsministeeriumis ja advokaadibüroodes Eestis ja Ühendkuningriigis.

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

2013

Tartu Ülikool

Magistrikraad õigusteaduses

2010 – 2011

Sheffieldi Ülikool

Üliõpilasvahetus Ühendkuningriigis

2009

Tartu Ülikool

Bakalaureusekraad filosoofias