Käroli Tiirik

Advokaat

Eesti

Käroli Tiirik

Seda veebilehte kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ja teenusetingimused.
+372 640 7170

Käroli Tiirik keskendub karistusõiguse valdkonna kohtuvaidlustele. Ta on ekspert korruptsioonivastaste eeskirjade ja finantsturu rikkumiste küsimustes ning on abistanud kaitsemeeskondi suurtes kriminaalasjades. Tal on põhjalikud teadmised kannatanute õiguste kaitsest, olles osalenud sisejuurdlustes ja neile järgnevates kriminaalmenetlustes mitmes erinevas kaasuses. Lisaks on tal kogemusi piiriülese koostöö ja varade jälitamisega.

Käroli on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast. 2019. aastal täiendas ta enda teadmisi Austrias Salzburgi suveülikoolis rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas. Ta on oma õpingute jooksul kuulunud Eesti Õigusteaduskonna Üliõpilaste Liidu liikmete hulka, olles varasemalt ka EÕÜL-i juhatuse esimees. Samuti oli ta õppeassistendiks karistusõiguse õppetoolis.

Enne Ellex Raidla Advokaadibürooga liitumist töötas Käroli teises Eesti advokaadibüroos majanduskaristusõiguse ja finantsõiguse praktikagrupis ning praktiseeris Riigikohtus, Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumis, teises Eesti advokaadibüroos ja Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroos.

2021

Tartu Ülikool

Magistrikraad õigusteaduses

2019

Tartu Ülikool

Bakalaureusekraad õigusteaduses

2023

Euroopa Kriminaalõiguse Advokaatide Ühing (ECBA)

2022

Eesti Advokatuur

2018 – 2019

Eesti Õigusteaduskonna Üliõpilaste Liit (EÕÜL)

Juhatuse esimees

2017 – 2019

Eesti Õigusteaduskonna Üliõpilaste Liit (EÕÜL)

Juhatuse liige

2016

Eesti Õigusteaduskonna Üliõpilaste Liit (EÕÜL)

2021

Juridica: "Euroopa Liidu seadusandja kohustus järgida Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud karistuse proportsionaalsuse põhimõtet"
Artikkel keskendub Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi: harta) artikli 49 lõikes 3 sätestatud karistuse proportsionaalsuse põhimõttest tulenevate nõuete avamisele, mis kehtivad Euroopa Liidu seadusandjale, kui viimane on Euroopa Liidu teisese õiguse kaudu sanktsiooniraame kehtestamas.

Seda veebilehte kaitseb reCAPTCHA ning kehtivad Google'i privaatsuspoliitika ja teenusetingimused.