Martin Raude

Vandeadvokaat

Eesti

martin raude
+372 5567 9233

Martin Raude on kohtuadvokaat, kellel on vaidluste lahendamises väljapaistvad teoreetilised teadmised ja märkimisväärne praktiline kogemus. Martin on lahendanud edukalt mitmeid keerulisi ja mahukaid ühingujuhtimisega seotud kaasuseid ning maksejõuetus-, ehitus-, riigihanke- ja meediavaidlusi. Martinit tuntakse ja tunnustatakse struktureeritud ja kompaktse tööstiili poolest.

Vandeadvokaat Martin Raude kuulub Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni, mille pädevuses on eksamineerida advokaadiks pürgijaid ja hinnata advokaatide kutsesobivust. Martin on ka viinud läbi mitmeid koolitusi ja juhendanud Tartu Ülikooli õigusliku argumentatsiooni seminare. Lisaks Ellex Raidla advokaadibüroole on Martin töötanud finantsasutustes ja teistes advokaadibüroodes ning praktiseerinud kohtutes.

chambers europe  emea rising star 2021

2013

Tartu Ülikool

Magistrikraad õigusteaduses

2011

Salzburgi suveülikool

Euroopa eraõigus

2011

Tartu Ülikool

Bakalaureusekraad õigusteaduses

2021

Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjon

2014

Eesti Advokatuur

2019

Riigihangete seadus. Kommenteeritud väljaanne
Kaasautor. §-d 14-28 – Juura, 09.2019

2019

Tunnistaja ülekuulamine hagimenetluses
Juridica 2019/3, lk 225-231

2016

Juhtorgani liikme kohtu kaudu tagasikutsumine
Juridica 2016/2, lk 105-113

2022

Eraisikute õigusvaidlus pole teiste asi
Eesti Päevaleht, 29.04.2022

2021

Abielu kiriklik tähendus ei ole riigielu küsimus
Eesti Päevaleht, 12.01.2021

2020

Kohtuniku maailmavaade jäägu saladuseks
Postimees, 07.10.2020

2020

Juura vajab ühtset tugevat hariduskantsi
Äripäev, 10.09.2020

2018

Kuidas me Eestis maksudega mängime
Äripäev, 07.12.2018

2017

Eraparkla pidajal on õigus auto teisaldada
Delfi Ärileht, 27.01.2017

2017

Eesti kui isejuhtivate sõidukite testriik
Delfi Forte, 15.11.2016

2015

Sissenõudmiskuludel piir ees
raamatupidaja.ee, 04.09.2015

2015

Üle 3400 euro makstud riigilõivu saab tagasi küsida
raamatupidaja.ee, 02.06.2015

2015

Miks „võtmed tagasi“ lahendus pole lahendus?
Kinnisvara ja ehitus, 13.05.2015

2015

Juhatuse liikme vastutus ja hoolsusnõue
raamatupidaja.ee, 28.04.2015

2015

Kes maksab vigade paranduse eest?
Eesti Päevaleht, 01.04.2015

2015

Mida teada juhatuse liikme isiklikust käendusest
krediidihaldus.ee, 25.03.2015

2014

Suured muutused laenuturul
majandus24.ee, 28.09.2014

2013

Pooleldi ühel, pooleldi teisel toolil
Postimees, 01.10.2013

2012

Isikuandmeid tuleb korduvalt küsida
Äripäev, 10.08.2012

2012

Rohkem andmekaitset, aga ka rohkem bürokraatiat
Eesti Päevaleht, 08.06.2012