Priit Pruks

Jurist

Eesti

+372 640 7170

Priit Pruks on Ellex Raidla jurist, kes aitab nõustada alustavaid tehnoloogiaettevõtteid ja investeerimisfonde. Priit andis olulise panuse Startup Estonia mudeldokumentide valmimisse ja tegeleb hetkel projektiga, mille eesmärk on tugevdada Eesti idufirmade ökosüsteemi.

Enne õigusmaailma sisenemist lõpetas Priit Stanfordi ülikooli Ameerika Ühendriikides bakalaureusekraadiga keemias, praktiseerides ravimiarenduses ühes maailma suurimas biofarmaatsiaettevõttes Amgen, geneetika valdkonnas Eesti Geenivaramus ja programmeerijana sünteetilise bioloogia valdkonnas Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudis.

Eriti huvitavad Priitu ettevõtmised, kus saavad kokku õigus, tehnoloogia ja meelelahutus. Priidu ja riskiinvestori Rain Rannu sulest pärineb “Ükssarvik”, Eesti esimene idufirmade-teemaline komöödia. Vabal ajal panustab Priit kvaliteetse õiguskirjanduse kirjastamisse nõukogu liikmena osaühingus Juura ja esindab Balti riikides Stanfordi ülikooli vilistlasorganisatsiooni OVAL.

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

2018−2021

Tartu Ülikool

Bakalaureusekraad õigusteaduses

2008−2012

Stanfordi Ülikool

Bakalaureusekraad keemias

2007

Harvardi Ülikool, USA

Suveülikool (bioloogia)

2019

Juridica: Vestlusring „Riigihankeõigus eile, täna ja homme. Müüdid ja tegelikkus“
Septembris 2019 annab kirjastus Juura välja riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande, mille koostamisel on osalenud laia taustaga autorkond. Priit Pruksi küsimustele vastates selgitavad kommentaaride koostajad ja juhtivautorid Mari Ann Simovart ja Mart Parind, mis teeb riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande eriliseks, kellele võiks nendest kommentaaridest kasu olla ja kuidas; mis on riigihangete tüüpvead ja kuidas neid ära hoida; millised on riigihankeõiguse kohta levivad müüdid; mis on suurimad muutused praeguse riigihangete seaduse ja aastatel 2007‒2017 kehtinud seaduse vahel; mis osutus Euroopa Liidu riigihankedirektiivide ülevõtmisel kõige keerulisemaks ja milliseid on riigihankeõiguse võimalikud arengusuunad.