Sandra Võsaste

Jurist

Eesti

+372 520 8139

Sandra Võsaste on Ellex Raidla jurist karistusõiguse kohtuvaidluste valdkonnas.

Sandra omandab bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kolmandal kursusel. Enne Ellex Raidlaga liitumist töötas ta ühes Eesti suurematest advokaadibüroodest ning spetsialiseerus seal finants- ning kinnisvaraõigusele, lisaks on tal praktikakogemus Põhja Ringkonnaprokuratuurist ning Politsei- ja Piirivalveametist.

Sandra on ka rahvusvahelise juuratudengite organisatsiooni ELSA Tartu osakonna president ning lisaks kuulub ta Rahvusvahelise Kriminaalkohtu harjutuskohtu võistlusel Tartu Ülikooli esindusvõistkonda.

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.