Ettevõtete ellujäämiskursus: pandeemiast tingitud väljakutsed ehk 10 olulisemat juhtimis- ja ärimudeli muutust

Ellex Raidla ja Redgate Capital viisid 30 Eesti ettevõtte tippjuhtide seas läbi uuringu, mis viitas ootuspäraselt, et enim väljakutseid esitas pandeemiast tingitud kriis noortele juhtidele nii inimeste kui liikviidsuse tõhusal juhtimisel.

Ellex Raidla partner Risto Vahimets märkis, et hiljuti ametisse astunud juhid olid eelmistest kriisidest karastamata ning seetõttu eriti raskes olukorras, sest sisenesid kriisi majanduse laineharjal. „Kui eelnevad kriisid on pannud surve alla likviidsuse juhtimise ning turul toimuva, siis praegune surus nurka ka kõik, mis on otseselt inimestega seotud. Tootmine, tarneahelate kindlus, koostööpartnerite töökindlus – igalt poolt vaatas vastu eriolukord,“ kirjeldas Vahimets.
Samas panustasid nii noored kui ka kogenud juhid kriisis lahenduste otsimisel võrdselt digilahendustele ning olid ka altid pandeemia alguses ootele pandud investeeringute jätkamisel arendustöösse. „Seega ei saa öelda, et noored oleks hätta jäänud. Pigem väljendus see hinnang ilmselt isiklikus stressitasemes,“ ütles Vahimets.
Redgate Capitali partner Valeria Kiisk sõnas, et väga suureks väljakutseks märgiti töötajatega hea kontakti hoidmine ja positiivse tööõhkonna säilitamine. „Tegelikult on see heaks märgiks, et meie juhid on oma hoiakutes palju küpsemaks muutunud ning mõistetakse inimeste enesetunde ja sisekliima otsest seotust tulemustega, eriti rasketel aegadel. Sisekommunikatsiooni rolli täiendav kaal ja koostöö korraldamine uues situatsioonis nõudsid palju lisatööd ja keskendumist,“ ütles Kiisk.
Juhtide tagasiside kohaselt säilitas enamus ettevõtetest pakkumise klientidele ka siis kui see nõudis kohandamist ning investeeringuid kontaktivabadesse lahendustesse. Kuigi pandeemia algus pani paljusid investeeringuid ja arendustöid peatama, siis vastanutest pea pooled tulid juba aasta teises pooles välja uute teenuste või toodetega. Valimis oli ka neid ettevõtteid, kes suutsid pandeemia ajal kogu oma ärimudeli üle vaadata. Arendused, mis olid ettevõtete jaoks lähiaastate perspektiiv, tehti nüüd kiiremas korras ära. Investeeriti eeskätt süsteemidesse, et olla jätkuvalt võimeline teenindama oma kliente ning võimaldada töö tegemist olukorras, kus meeskond on mööda Eestit või lausa erinevaid riike laiali.
Kuigi ükski vastanutest ei toonud eraldi välja, et raha ei ole saada, ei olnud ettevõtjate vahel üksmeelt finantseerimistingimuste arengusuuna osas. Mõned vastajad märkisid, et finantseerijad ning eeskätt pangad on muutunud ettevaatlikumaks ning tagatise roll rahastuse saamisel on muutunud tähtsamaks.  Samas tõid paljud välja, et raha on heade plaanide rahastamiseks jätkuvalt olemas ning paranenud pangafinantseerimisele on lisandunud ka teisi investoreid, kes globaalse rahatrüki taustal soovivad häid ideid rahastada.
31. märtsil viisime koostöös Redgate Capitaliga läbi interaktiivse veebiseminari „Ettevõtete ellujäämiskursus“, kus tutvustasime läbiviidud uuringu tulemusi ning arutlesime paneeldiskussioonis uuringus osalenud ettevõtjatega, millised uued trendid sündisid ning mida neist on õppida.
Vebinaril esinesid Ellex Raidla partnerid Risto Vahimets ja Ermo Kosk ning Redgate Capitali partnerid Aare Tammemäe ja Valeria Kiisk. Külalisesinejana astusid üles Eesti Vabariigi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, Fifaa juht Karel Loide, Ain Käpp Hotel Palace’ist, Anti Orav Pipelife’ist ning Ekspress Grupi finantsjuht Signe Kukin.
Vaata veebiseminari salvestust: http://www.worksup.com
Event ID: ELLUJAAMISKURSUS21

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Ermo Kosk
Ermo Kosk
Partner / Eesti
Person Item Background
risto vahimets
Risto Vahimets
Partner / Eesti