Coop Pank AS-i ja CP Varad AS-i ühinemise lõpuleviimine

Ellex Raidla vandeadvokaat Kadi Sink ja advokaat Alla Kuznetsova nõustasid Coop Pank AS-i ja CP Varad AS-i ühinemise lõpuleviimisel.

21. detsembril 2022 kanti äriregistrisse Coop Pank AS-ija CP Varad AS-i ühinemine. Sellega on ühinemine lõpuleviidud.

Ühinemise tulemusena sai Coop Pangast CP Varad AS-i õigusjärglane ning CP Varad AS kustutati äriregistrist. Ühinemise kandmisega äriregistrisse läksid Coop Pangale üle kõik CP Varad AS-i varad, õigused ja kohustused. Ühinemise bilansipäevaks oli 1. juuli 2022. Kuna tegemist on grupisisese ühinemisega, ei muutu selle tulemusena Coop Panga grupi konsolideeritud varade, õiguste ja kohustuste seis.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
alla kuznetsova
Alla Kuznetsova
Vandeadvokaat / Eesti