Eesti investori esindamine investeerimisvaidluses Läti Vabariigi vastu seoses Läti suurima tuulepargi eksproprieerimisega

Anton Sigal esindas Eesti investorit investeerimisvaidluses Läti Vabariigi vastu seoses Läti suurima tuulepargi eksproprieerimisega (PCA).

Valdkonna eksperdid

Person Item Background

Anton Sigal

Partner / Eesti