Eneco ja PKO VC investeerisid rohetehnoloogia ettevõttesse Fusebox

Ellex Raidla nõustas Eneco Ventures’it ja PKO VC-d investeerimisel elektritarbimise juhtimise tarkvara arendaja Fuseboxi 2,5 miljoni euro suuruses rahastusvoorus.

Fusebox on Eesti rohetehnoloogia ettevõte, mille missiooniks on tagada kestlik ja taskukohane energiaüleminek. Nende põhitegevus on tugiteenuste osutamine, näiteks tarbimiskaja ehk elektritarbimise juhtimise (demand response) teenus äriklientidele täisautomaatse tarkvara kui teenus lahenduse (SaaS) kaudu. Tarbimise ja tootmise tasakaalustamine on ilmastikust sõltuvate tuule- ja päikeseenergia tootmise suurenemisel üha olulisem. Fuseboxi tarkvara pakub elektrivõrgule paindlikkust, kontrollides aktiivselt äriklientide elektriseadmeid ja energiasalvestussüsteeme. Tarkvara abil on võimalik vältida tipptunde, vähendada CO2 heiteid ning teenida passiivset tulu, pakkudes elektrivõrgule oma paindlikkust.

Tarkvara kasutavad juba näiteks energiasalvestuse tehnoloogiad, tööstusettevõtted, külmlaod, elektriautode laadijad, ärihooned, veepuhastusjaamad, küttesüsteemid ja taastuvenergia ettevõtted. Fusebox kaupleb aktiivselt Eestis, Leedus ja Soomes ning eesmärk on siseneda ka Skandinaavia turgudele.

„Oleme väga uhked oma investeeringu üle Fuseboxi,“ ütles Eneco Ventures’i investeerimisdirektor Robert Blum. „Meile avaldavad muljet ettevõtte senised saavutused ja oleme põnevil, et saame aidata neil siseneda Eneco põhiturgudele. Elektritarbimise juhtimine on oluline vahend, millega vältida võrgu ülekoormust ja võimaldada taastuvenergia tootmist. Fusebox aitab seega meil saavutada eesmärke, mille oleme seadnud One Planeti ambitsioonikas plaanis olla 2035. aastaks kliimaneutraalne.“

„Meil on väga hea meel Eneco kaasamise üle, sest meil on ühine rohelisema tuleviku visioon ja missioon,“ ütles Fuseboxi asutaja ja tegevjuht Tarvo Õng. „Investeeringuid plaanime kasutada oma meeskonna kasvatamiseks ning Lääne-Euroopa turule sisenemiseks tarkvara kui teenus (SaaS) lahendusena.“

Eneco Ventures’it ja PKO VC-d nõustas Ellex Raidla tiim, mida juhtis partner Antti Perli ja kuhu kuulusid nõunikud Rudy Rimal ja Jaanus Ikla ning vandeadvokaadid Hanna Pahk ja Merlin Liis-Toomela.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
jaanus ikla
Jaanus Ikla
Nõunik / Eesti
Person Item Background
andmekaitse advokaat merlin liis-toomela
Merlin Liis-Toomela
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
hanna pahk
Hanna Pahk
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
antti perli
Antti Perli
Partner / Eesti