Edtech iduühing Mentornaut kaasas investeeringu

Ellex Raidla nõustas eraõpetajate ja personaliseeritud õppe platvormi Mentornaut investeeringu kaasamisel.

Pandeemia ajal tuure kogunud ja Ajujahilt suurima rahasummaga väljunud Mentornaut kaasas kokku 200 000 eurot. Investorite hulka kuuluvad Eesti Äriinglite Assotsiatsioon, Superangel ja United Angels VC ning ingelinvestorid Linnar Viik, Martin Villig, Taavi Tamkivi, Alvar Lumberg, Kadri Tuisk, Märt Lume ja iduettevõtte Promoty asutajad.

Mentornauti platvorm loodi 2020. aastal, kui pandeemiast tulenevad piirangud viisid 1,5 miljardit last üle maailma kaugõppele. Distantsõppe levikuga on lapsevanemad muutumas vastuvõtlikumaks ka koduõppele ning eeldatavasti jõuab eraõppe turg 2026. aastaks 202 miljardi dollarini.

Aasta jooksul ligi 2500 eratundi läbi viinud platvorm teeb ettevalmistusi laienemiseks välisturgudele Aafrikas ja Ida-Euroopas, kus avalik sektor ei suuda veel vastata ühiskonna nõudmistele ja vajadus eraõppe järele on väga suur. Globaalsete konkurentide kõrval võimaldab ettevõte taskukohast hinda lisaõppe soovijatele platvormi automatiseerimise ning eraõpetajate valiku mitmekesistamise kaudu.

Mentornaudi missioon on pakkuda õpilastele paremini isikupärastatud õpet kohalikul tasandil, et neil oleks võimalus saavutada enda maksimaalne akadeemiline potentsiaal.

Mentronauti nõustasid investeeringu kaasamisel Ellex Raidla nõunik Antti Perli ja jurist Priit Pruks.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
antti perli
Antti Perli
Partner / Eesti