Liis Könn nimetati Ellex Raidla partneriks

Advokaadibüroo Ellex Raidla nimetas uueks partneriks Liis Könni, kes on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele nii kohtu- kui ka kohtuvälistes menetlustes.

Liisil on üle 10 aasta pikkune kogemus klientide esindamisel keerukates kohtuasjades ja kohtueelsetes läbirääkimistes ning tal on tugev taust finantsvaldkonda puudutavates vaidlustes tulenevalt oma varasemast töökogemusest pangandussektoris.

Vandeadvokaadina keskendub Liis eelkõige tsiviilkohtumenetlustele, kuid ta on tunnustatud spetsialist klientide esindamisel pankroti- ja saneerimismenetlustes ning tal on mitmekülgne praktiline kogemus ühinguõiguslike vaidluste lahendamisel.

Partnerina asub Liis Könn kaasjuhtima Ellex Raidla vaidluste lahendamise töögruppi.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
liis könn
Liis Könn
Partner / Eesti