Martin Mäesalu ja Kevin Gerretz: ECN+ direktiivi rakendamisest Eestis

Väljaande „European Competition and Regulatory Law Review” viimases numbris avaldati ülevaated ECN+ (konkurentsiõiguse jõustamise direktiiv) rakendamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides.

Numbris avaldati ka Martin Mäesalu ja Kevin Gerretzi artikkel ECN+ direktiivi rakendamisest Eestis.

Täispika artikli leiad siit.

European Competition and Regulatory Law Review – CoRe

European Competition and Regulatory Law Review (CoRe) annab ülevaateid Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide peamiste seadusandlike arengute kohta ning analüüsib olulisi otsuseid, mis kujundavad ELi konkurentsi- ja regulatiivõiguse valdkonda.

Lexxion

Alates 2000. aastast pakub Lexxion inglise ja saksa keeles ekspertteadmisi erinevatel juriidilistel teemadel ja nišisektorites. Nende peamised pädevusvaldkonnad hõlmavad ELi konkurentsiõigust, riigiabiõigust, riigihankeid, avaliku ja erasektori partnerluse õigust, andmekaitseõigust, bioteadusi ja keskkonnaõigust.

Loe lähemalt ja tutvu valdkonna ekspertidega siin.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
kevin gerretz
Kevin Gerretz
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
Martin Mäesalu
Martin Mäesalu
Partner / Eesti